Żywy Różaniec

CELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:


1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
2.    Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
3.    Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
4.    Ożywienie działalności apostolskiej.


OBOWIĄZKI:1.    Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
2.    Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
3.    Częste przystępowanie do sakramentów świętych, oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
4.    Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5.    Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
6.    Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻR, oraz modlitwa za spokój jego duszy.


ODPUSTY:


Kościół udziela członkom ŻR odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, Komunia święta, brak przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego ) w dniu:

1. Przyjęcia do ŻR,
2. Bożego Narodzenia (25 XII),
3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
4. Zwiastowania Pańskiego (25 III),
5. Zmartwychwstania Pańskiego,
6. Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII),
7. Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
8. Matki Bożej Różańcowej (7 X).

„Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie”.

 

opiekun - ks. Robert Jończyk

 

Intencje na rok 2016

 

Styczeń

Ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

 

Luty

O:  Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

M:   Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

 

Marzec

O:  Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

M:   Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

 

Kwiecień

O:  Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.

M:   Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

 

Maj

O:  Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

M:   Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

 

Czerwiec

O:  Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.

M:   Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

 

Lipiec

O:  Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.

M:   Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

 

Sierpień

O:  Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.

M:   Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

 

Wrzesień

O:  Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.

M:   Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

 

Październik

O:  Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

M:   Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

 

Listopad

O:  Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.

M:   Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

 

Grudzień

O:  Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

M:   Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.