Chrzest

W celu załatwienia formalności związanych z chrztem dziecka należy:

 

Zgłosić się w kancelarii parafialnej i przedstawić dokumenty:

  • 1.Akt urodzenia dziecka z USC.
  • 2. Podać dokładne dane rodziców dziecka ( w tym datę ślubu).
  • 3. Podać dane rodziców chrzestnych, (jeżeli są nimi osoby z poza parafii wymagane jest zaświadczenie od księdza z parafii chrzestnych stwierdzające, że dana osoba może być chrzestnym (ą) dziecka.

 

Chrzestnymi mogą być :

osoby, które ukończyły 16 rok życia i są po bierzmowaniu

osoby wierzące i praktykujące

osoby stanu wolnego, lub żyjące w sakramentalnym małżeństwie.

 

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w każdą III niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 12.00.„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go: darem, łaską, namaszczeniem, obmyciem odradzającym, szatą niezniszczalności”

(Katechizm Kościoła Katolickiego)

 

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i otwiera dostęp do innych sakramentów”.