Pogrzeb

W celu załatwienia formalności związanych z pogrzebem należy:

 

Zgłosić się w kancelarii parafialnej i przedstawić następujące dokumenty:

1. Akt zgonu wydany przez USC.

2. Kartę zgonu wydaną przez lekarza.

3. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych, jeśli zgon nastąpił poza parafią.

 

Należy również z księdzem z tutejszej parafii uzgodnić wszystkie sprawy związane z pogrzebem.

 

„ Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie-opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”.