Błogosławieństwo lektorów z Dekanatu Zator

Strona główna » Błogosławieństwo lektorów z Dekanatu Zator < Wróć
01 03.2020

Błogosławieństwo lektorów z Dekanatu Zator

„Oto słowo Boże” – tak kończy się każde czytanie w czasie Mszy świętej. Przywilej wypowiadania tych słów mają m.in. lektorzy. W sobotę 29 lutego br. nasz dekanat wzbogacił się o 41 nowych ministrantów słowa Bożego. Przyjęli oni błogosławieństwo z rąk Księdza Dziekana Józefa Piwowarskiego.

Jest to 12 chłopców z Zatora, 7 z Bachowic, 6 z Łączan, 5 z Ryczowa, 5 z Przeciszowa, 5 ze Spytkowic oraz 1 z Piotrowic.

Wyrazili oni chęć służby w Kościele, gorliwego rozważania słów Biblii oraz świadczenia w codzienności o prawdziwości Ewangelii.

Przygotowywali się do posługi w czasie kursu, trwającego od października 2019 roku. Uczestniczyli w wykładach dotyczących Pisma Świętego, liturgii, formacji wewnętrznej (modlitwy), historii sztuki (poznawali style architektoniczne kościołów dekanatu zatorskiego). Ćwiczyli dykcję i umiejętność pięknego, wyraźnego czytania w czasie zajęć prowadzonych przez nauczycielkę języka polskiego. Mieli też możliwość nauczenia się kilku melodii psalmów na śpiewie z panem organistą.

 

Rekolekcje dla kandydatów

Zwieńczeniem kursu były rekolekcje w Ośrodku „Totus Tuus” w Zembrzycach. Odbyły się one w dniach 21-23 lutego br. Poprowadził je ks. Dariusz we współpracy z dk. Janem Jelonkiem. W każdym dniu rozwijaliśmy inny temat:

Dzień pierwszy – Liturgia, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Dlatego lektor ma być miłośnikiem Eucharystii.

Dzień drugi – słowo Boże, które jest pokarmem naszej duszy i lampą dla naszych stóp. Kandydaci wzięli udział w warsztatach, na których mogli jeszcze lepiej zapoznać się z księgami i naczyniami liturgicznymi oraz doskonalić umiejętność przygotowania się do czytania. Po południu na nabożeństwie słowa Bożego rozważali, jakimi cechami powinien odznaczać się dobry lektor.

Dzień trzeci – służba bliźniemu: członkom rodziny, przyjaciołom i nieprzyjaciołom, by pielęgnować nie prawo pięści, ale prawo miłości.

 

Nowym lektorom naszego Dekanatu życzymy, by ich serca były napełnione Bożą miłością. Niech będą radosnymi świadkami w każdym czasie i miejscu, pociągając w ten sposób innych do Kościoła.