Ciemnica – kazanie dialogowane z 24 III 2019

Strona główna » Ciemnica – kazanie dialogowane z 24 III 2019 < Wróć
24 03.2019

Ciemnica – kazanie dialogowane z 24 III 2019

BB: Czy pamiętacie ostanie kazanie? Mówiliśmy o Passze Izraela, Chrystusa i naszej, która dokonuje się w chrzcie świętym. Zachęcaliśmy wtedy do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, którego dokonuje się corocznie w czasie Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.

D: Dziś chcemy skupić swoją uwagę na innym symbolu Wielkiego Tygodnia. Jest nim ciemnica, która jest znakiem uwięzienia Jezusa. Po spożyciu Ostatniej Wieczerzy na modlitwie w Ogrojcu Jezus zostaje zdradzony przez Judasza. Żołnierze wysłani przez kapłanów żydowskich związali Jezusa siłą, i zaprowadzili przed sąd: kapłański, Piłata, Heroda. Cały ten czas, aż do momentu drogi krzyżowej Chrystus przebywał w więzieniu. Pielgrzymom w Ziemi Świętej pokazuje się prawdopodobne miejsce więzienia Jezusa: wyschniętą studnię głęboką tak, że po wrzuceniu do niej więzień nie mógł o własnych siłach z niej wyjść.

BB: I Czytanie mówi o więzieniu Izraela w Egipcie: niewolnictwo, praca w pocie czoła, ciężkie wyrabianie cegieł, ujmowanie racji żywności, wymierzanie chłosty, uśmiercanie dzieci i starców. Nikt w takich warunkach nie chciałby żyć. Izraelici więc wołali, jęczeli do Boga. Bóg usłyszał ich wołanie i przychodzi im z pomocą. Objawia się Mojżeszowi w krzewie gorejącym.

D: Ciekawe jest w jaki sposób Bóg interesuje się sytuacją Izraelitów. Po pierwsze mówi im, że stale jest z nimi w ich utrapieniu. Nazywa więc siebie: Jahwe, jestem który jestem. Czyli Bóg jest pośród ludzi cierpiących nie zostawia ich samym sobie. Po drugie Bóg wysyła do Egiptu Mojżesza, który przez znaki, cuda i plagi wymusi na faraonie pozwolenie wyjścia z niewoli.

BB: Bóg też nie zostawił samemu sobie Chrystusa, kiedy ten przebywał w więzieniu. Był z nim w Jego cierpieniu. Zewnętrznym wyrazem tego jest anioł, który umacniał Go podczas modlitwy w Ogrojcu. Bóg posyłał także konkretna pomoc Synowi: Weronika, Szymon, Jan i Maryja pod krzyżem, Józef z Arymatei.

D: Ludzie żyjący wokół nas także znajdują się w różnych więzieniach, tak jak Izraelici czy Jezus. Swoistym więzieniem jest: Dom Dziecka, szpital, hospicjum, dom opieki społecznej, wózek inwalidzki, choroba, depresja, upokorzeni, wyszydzenie, bycie na marginesie społecznym. Niby żyjemy wśród ludzi, a niektórzy z nas w głębi duszy czują się samotni. Wydajemy się wtedy pozostawieni sam na sam z własnym problemem, krzyżem.

BB: Przykład Izraelitów i Jezusa pokazuje nam, że Bóg jest z nami, w naszej nędzy, On nigdy nas nie opuści. Cierpi wraz z nami i daje wewnętrzne siły, nadzieję. Bóg pociesza nas na modlitwie, w sakramentach i natchnieniu Ducha Świętego. W taki sposób Bóg jest obecny z nami.

D: Bóg w konkretny sposób wysyła do nas ludzi, którzy przychodzą z pomocą. Może tą osoba być: matka pocieszająca syna, ojciec pomagający córce, lekarz opiekujący się pacjentem, nauczyciel wychowujący ucznia, dziadek doradzający wnuczkowi, przyjaciel wspierający w chwilach trudnych. Tacy ludzie są dla nas aniołami posłanymi od Boga.

BB: Być towarzyszem w drodze komuś. Jeśli my będziemy towarzyszyć Jezusowi w Jego cierpieniu, teraz podczas Wielkiego Tygodnia, nawiedzimy Jego ciemnicę, grób, to On odwdzięczy się nam i będzie towarzyszył nam w naszym strapieniu.