CZAS NA ŚWIADECTWO

Strona główna » CZAS NA ŚWIADECTWO < Wróć
11 04.2022

CZAS NA ŚWIADECTWO

Misje święte A.D. 2022 zakończyły się w Niedzielę Palmową. Otrzymujemy wiele sygnałów, że już odnowiły one oblicze wielu zatorskich serc ❤️
Prosimy więc wszystkich, którzy czują takie pragnienie, aby napisali (własnoręcznie lub na komputerze) świadectwo: Czego doświadczyłem? Co się odmieniło? Co zapamiętałem i co było dla mnie ważne podczas misji?
Świadectwa można przesłać na skrzynkę mailową kontakt@parafiazator.pl lub przynieść do zakrystii.
Niech będzie to dowód naszej wdzięczności Panu Bogu za to, co wydarzyło się w naszej wspólnocie. Niech nasze świadectwo umocni innych i stanie się dla nich impulsem do nawrócenia.