Czystość w małżeństwie

Strona główna » Czystość w małżeństwie < Wróć
08 12.2019

Czystość w małżeństwie

 

DN: Naszą uwagę zwraca w I Czytaniu to, że od razu po zjedzeniu zakazanego owocu przez Adama i Ewę, stają się oni nadzy. Ta nagość przeraża ich, czują wstyd, boja się siebie, ukrywają się przed Bogiem. Grzech pierwszych rodziców spowodował, że człowiek inaczej, pożądliwie patrzy na nagość swoją i drugiej osoby.

BB: Pewien artysta, Marco Rupnik, przedstawił scenę Adama i Ewę w raju sprzed grzechu, tak jak widzimy to na zdjęciu. Mają na sobie ubrania. Ubranie jest tu symbolem łaski uświęcającej. Po grzechu tracą oni ubrania, tracą łaskę, a przez to stają się nadzy. Od tego czasu każdy człowiek wystawiony jest na próbę swojej czystości.

DN: Czystość jest darem od Boga. Pomimo tego, że jest to dar, każdy musi nad czystością pracować. Wyobraźmy sobie pokój w domu:, jeśli jest w nim wszystko poukładane, uporządkowane, i co raz odkurzany kurz, który stale osiada na meblach, to w takim pokoju panuje czystość. Odnieśmy ten obraz do rzeczywistości, jeśli będziemy uporządkowani i będziemy stale sprzątać nasze serce i umysł z pokus, to będziemy czyści. Każdy powinien żyć w czystości: dziecko, młodzieniec, narzeczeni, małżonkowie, samotni, kapłani,  wdowy.

BB: Temat jest szeroki, więc zajmijmy się dziś tylko czystością w małżeństwie. Niektórzy mogą się dziwić, jak zachować czystość? Przecież, jako małżonkowi Pan Bóg daje przywilej i obowiązek zjednoczenia się ze swoją żoną. Jak zachować czystość, kiedy jest współżycie w małżeństwie?

DN: Współżycie w małżeństwie według woli Bożej, czyli zgodnie z przykazaniami jest właściwe, dobre i piękne? Przecież autorem zjednoczenia, prokreacji i przyjemności w małżeństwie jest sam Bóg. Stąd – tak skrótowo – można powiedzieć, że w małżeństwie czystość ma na imię wierność.

BB: Czystość, jako wierność spojrzenia: Mąż tak z zachwytem patrzy na swoja żonę, nawet po 20 latach od ślubu, że nie potrzebuje oglądać się za pięknem innych kobiet.

DN: Czystość, jako wierność serca: Żona kieruje swoje uczucia i pragnienia na męża. Z każdym dniem kocha coraz bardziej.

BB: Czystość, jako wierność myśli:, Jeśli mężowi przychodzą do głowy różne myśli, pożądania, wyrzeka sie ich, aby na tym poziomie być wiernym swej żonie.

 

DN: Czystość, jako wierność w mowie:

Polega na wypowiadaniu budujących słów do drugiego, pełnych szacunku i serdeczności.

BB: Czystość, jako wierność uczynkom: To okazywanie miłości gestem, dotykiem, pocałunkiem swojej drugiej połówce.

DN: Kierować się czystością w małżeństwie się opłaca. Bo… Czystość wzmacnia miłość i zachowywanie sobie wierności. Bez czystości miłość i wierność wystawiona jest na ciągłą próbę.

BB: Dlatego wypisaliśmy wam owoce, jakie rodzi czystość zachowywana w małżeństwie:

– wrażliwość jeden na drugiego

– cierpliwość w znoszeniu wad drugiego

– serdeczność w upominaniu siebie

– szacunek słowny do siebie

– pragnienie dobra, wartości dla drugiej osoby

– zachowywanie wierności, brak podejrzliwości, zaufanie do siebie

– radość i podziw ukochanego

– wzajemna troska

– wspieranie w obowiązkach

– gesty czułości i bliskości

DN: Pan kieruje do nas wszystkich słowa: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.