Informacje dotyczące dyspensy i komunii duchowej

Strona główna » Informacje dotyczące dyspensy i komunii duchowej < Wróć
20 03.2020

Informacje dotyczące dyspensy i komunii duchowej

 

Wyjaśnienie dotyczące dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej

Przypominamy, że biskup diecezjalny udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,

– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

– osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie będzie grzechem.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że osoby, które z niej korzystają, są zobowiązane do spełnienia w zamian innego aktu religijnego np.:

1. uczestniczenia w transmisji Mszy świętej za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu (według instrukcji znajdującej się poniżej)

2. lub czytania Pisma Świętego przez minimum pół godziny;

3. lub odmówienia jednej części różańca świętego (radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej).

Nie jesteśmy zwolnieni z wypełniania przykazań Bożych. Jedno z nich brzmi: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Niech w niedzielę nie zabraknie nam czasu na modlitwę i spotkanie z Bogiem, który ten dzień ustanowił i pobłogosławił.

 

Jak dobrze przeżyć Eucharystię za pośrednictwem środków społecznego przekazu?

1. Na stoliku nakrytym białym obrusem przygotuj krzyż, zapalone świece, księgę Pisma Świętego, modlitewnik, który będzie pomocny w odpowiadaniu. Wycisz się. wzbudź w sercu intencję, w jakiej pragniesz ofiarować swoje uczestnictwo we Mszy świętej (o co chcesz się modlić?)

2. Zgromadźcie się najlepiej całą rodziną. Pamiętajmy przy tym o słowach Jezusa: „Gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

3. Nie wykonujcie równolegle innych czynności np. gotowanie, przeglądanie Facebooka i innych stron internetowych. Niewyobrażalne byłoby to w kościele. Mimo że siedzimy we własnym pokoju, mamy poczuć, że teraz jest czas święty, czas mojego spotkania z prawdziwym Bogiem. Inne rzeczy mogą poczekać. Telefony i wszelkie przedmioty mogące rozpraszać, odłóżmy na bok.

4. Nie bójmy się na głos odpowiadać na kolejne wezwania kapłana, czy śpiewać pieśni z organistą (jak normalnie robimy to w świątyni).

5. Pomocne jest przyjmowanie odpowiedniej postawy ciała np. stojącej na Ewangelii, siedzącej na czytaniach i homilii, klęczącej w czasie przeistoczenia.

 

Jak przyjąć Komunię świętą duchowo?

1.. Mogę to zrobić, gdy nie mam możliwości przyjęcia Jej sakramentalnie, spożywając Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba i wina. Taka sytuacja jest w czasie trwanie epidemii koronawirusa. Obowiązuje dyspensa. Biskupi i duszpasterze zachęcają nas do pozostania w domu, by nie zarazić się wirusem i niepotrzebnie nie narazić innych ludzi.

2. Konieczny jest stan łaski uświęcającej (brak grzechu ciężkiego, czyli świadomego i dobrowolnego przekroczenia przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej).

3. Wzbudź w sobie gorące pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem. Wyraź je w swoich myślach, własnymi słowami lub odmawiając poniższą modlitwę:

Panie, wierzę w Twoją obecność w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za wszystkie grzechy, którymi Cię zraniłem. Przyjdź do mojego serca! Oddaję Ci całe swoje życie! Spraw, bym nigdy nie odłączył się od Ciebie!

Wzbudzenie w sobie aktu Komunii duchowej może mieć skutki takie same, jak podczas przyjmowania Komunii świętej sakramentalnej (np. postępowanie w miłości Bożej, zdobycie umocnienia w cierpieniu, pomnożenie wiary i miłości).

4. Podziękuj za dar udzielony ci przez Pana (modlitwa św. Ignacego z Loyoli):

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,

Na wieki wieków. Amen.