Informacje o zachowaniu bezpieczeństwa i ostrożności podczas Liturgii

Strona główna » Informacje o zachowaniu bezpieczeństwa i ostrożności podczas Liturgii < Wróć
Informacje o zachowaniu bezpieczeństwa i ostrożności podczas Liturgii
06 04.2020

Informacje o zachowaniu bezpieczeństwa i ostrożności podczas Liturgii

Do naszej parafii napłynęło wiele zapytań dotyczących możliwości uczestnictwa we Mszy świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc). Wielu z Was, Parafian, wyraziło chęć przyjścia w Święta do kościoła.  Bojąc się, że ustalony przez rząd limit 50 osób na danej Eucharystii, który ma obowiązywać od 12 kwietnia br. może zostać przekroczony, postanowiliśmy zwiększyć ilość Mszy świętych w Święta.

Z jednej strony nie możemy sobie pozwolić na przekroczenie tego limitu, z drugiej zaś należy zadbać o bezpieczeństwo dla wiernych, duszpasterzy, służby kościelnej. Roztropnym więc wydaje się nam zwiększenie ilość Mszy św., aby rozłożyć w czasie tych ludzi, którzy zdeklarowali się i wyrazili chęć przyjścia do kościoła. Zwiększenie liczby Mszy świętych pozwoli na obniżenie ilości osób uczestniczących w jednej celebracji.

Przypominamy, że powyższy limit nie jest naszym wymysłem. Został on określony na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r., poz. 566).

§ 9. 1:Ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1:

pkt 3, polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania”.

O obowiązującym limicie do 5 os. do 11 kwietnia, a od 12 kwietnia do 50 osób przypomniał także Arcybiskup Krakowski Marek Jędraszewski (wskazania Metropolity Krakowskiego na Święte Triduum Paschalne nr 895/2020 z 2 kwietnia 2020 roku).

W przypadku pojawienia się nowych przepisów państwowych, jak zawsze niezwłocznie się do nich dostosujemy i uwzględnimy je w praktyce duszpasterskiej. Jeśli by jakieś ograniczenia zostały zmienione, informacja od razu zostanie przekazana parafianom za pośrednictwem wszystkich środków komunikacyjnych, jakimi obecnie dysponujemy (strona internetowa parafii oraz fanpage na Facebook’u).

 

Każdy, kto planuje przyjść na Mszę świętą, powinien dostosować się do przydzielonego mu rejonu kolędowego (zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi z Niedzieli Palmowej: 5 kwietnia, znajdującymi się na stronie internetowej parafii i w gablocie). Jeśli komuś została wyznaczona np. godzina 12.00 w Wielkanoc – dla dobra całej wspólnoty należy to uszanować! Nie wybieramy godziny Mszy świętej na własną rękę! Cała parafia została podzielona na rejony, tak by zachować limit do 50 osób uczestniczących w jednym zgromadzeniu liturgicznym.

Wszyscy musimy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Poniżej więc zamieszczamy środki bezpieczeństwa, które zostały wdrożone lub będą wprowadzone:

– Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej przez Święta będą monitorować stan osób wchodzących do kościoła i udzielać niezbędnych informacji. Zadbają oni o to, by nie było żadnych nadużyć i nieprawidłowości. Sami będą wyposażeni w środki indywidualnej ochrony (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji). Prosimy Parafian o dostosowanie się do wszelkich decyzji służb.

– Każdy wierny, wchodząc do kościoła i wychodząc z niego, musi zdezynfekować ręce specjalnym płynem. Automaty do dezynfekcji zamontowaliśmy w przedsionku kościoła. Sugerujemy, by we Mszy świętej uczestniczyć we własnych maseczkach i być zaopatrzonym we własne rękawiczki. Parafia dysponuje pewną liczbą maseczek, ale niestety jest to ilość niewystarczająca, by otrzymał ją każdy uczestnik liturgii. Starajmy się w miarę możliwości nie dotykać klamek, oparć ławek. Jeśli zajdzie taka potrzeba – prosimy od razu zdezynfekować dłonie. Z ławek zostały usunięte modlitewniki, gdyż przez częstotliwość dotykania ich rękami, mogą one być siedliskiem zarazków.

– Będąc w przestrzeni sacrum należy zachować odpowiednią odległość od innych osób (specjaliści mówią o 2 metrach). Rodziny także prosimy o przestrzeganie tego zalecenia! W kościele przestrzeń jest na tyle duża, że rozporządzenie to można spokojnie spełnić. Prosimy o zajmowanie miejsc w ławkach w nawie głównej, w nawach bocznych i na chórze.

– Zostanie uruchomione nagłośnienie na zewnątrz świątyni. Będzie można także skorzystać z rozstawionych zewnętrznych ławek. Osoby znajdujące się wokół kościoła wliczają się do limitu 50 osób!!!

– Msza święta będzie trwała około pół godziny. Będzie recytowana, bez kazania, bez ogłoszeń.

Przed rozpoczęciem kolejnej Eucharystii ławki będą zdezynfekowane. Mając na uwadze profilaktykę anty-zakażeniową kościół systematycznie jest wietrzony, tak by umożliwić cyrkulację powietrza.

– Na Mszę świętą przychodzimy najwcześniej 10 minut przed zaplanowaną godziną, tak by umożliwić służbom dezynfekcję kościoła, którą wykonujemy po każdej odprawionej Eucharystii. Stąd między jedną a drugą Mszą świętą jest zaplanowana 30–sto minutowa przerwa. Na dłuższą indywidualną modlitwę i dziękczynienie będzie czas w domu. Proszę szanować prośby strażaków o poczekanie przez chwilę na zewnątrz we wskazanym miejscu. Wszystko to dla Waszego dobra!

– Od momentu trwania epidemii w naszym kościele przyjmujemy Komunię świętą na rękę, gdyż według specjalistów Komunia udzielana do ust zwiększa ryzyko zakażeń. Prosimy o podporządkowanie się temu zaleceniu. Komunia na rękę jest profilaktyką i daje większe bezpieczeństwo ochrony, zarówno dla szafarza, jak i dla przyjmującego.

Sposób przyjmowania Komunii świętej na rękę: Należy ustawić się szeregowo wzdłuż stopnia komunijnego, z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych przyjmujących oraz od szafarza. Gdy kapłan z Najświętszym Sakramentem zbliży się do nas, przyklękamy. Wyciągamy przed siebie wyprostowane dłonie na wysokości piersi, lewą kładziemy na prawej. Kapłan poda nam Ciało Chrystusa na lewą dłoń. Odpowiadamy „Amen”, prawą rękę bierzemy Komunię i spożywamy Ją w obecności szafarza. Sprawdzamy, czy na ręce nie zostały okruchy Chleba Eucharystycznego. Jeżeli tak, również należy je spożyć i dopiero wtedy odejść do ławki, by tam odprawić modlitwę dziękczynną.

– Na Mszy świętej nie przekazujemy sobie znaku pokoju poprzez podawanie rąk lub zbliżanie się jeden do drugiego.

– Kapłani myją ręce oraz dezynfekują je przed rozpoczęciem Mszy świętej, podczas ofiarowania puryfikują ręce, a bezpośrednio przed udzieleniem Komunii świętej dezynfekują palce w vasculum. Udzielając Komunię kapłan tak kładzie na ręce przyjmującego Hostię, aby nie dotknąć swoimi rękami dłoni danej osoby. Po zakończeniu celebracji Komunii kapłan po raz kolejny dezynfekuje ręce w vasculum.

– Po błogosławieństwie, które otrzymujemy na zakończenie Mszy świętej, pojedynczo wychodzimy z kościoła. Nie gromadnie! Wychodząc, zachowujemy bezpieczną odległość od innych osób. Nie wracamy do domu w grupach, po drodze nie rozmawiamy ze sobą (można to zrobić później np. przez telefon).

– Dla zachowania bezpieczeństwa, od kilku tygodni kropielnice są opróżnione, stąd nie ma możliwości zanurzania rąk w wodzie święconej przy wchodzeniu do kościoła i wychodzeniu z niego.

– Na Mszach świętych zbierana jest ofiara na utrzymanie świątyni (środki dezynfekujące, higieniczne, sprzątanie kościoła, ogrzewanie, rachunki comiesięczne za prąd, gaz, wodę i kanalizację, ubezpieczenie nnw, wynagrodzenie dla kościelnego, organisty, podatki państwowe, kurialne, paramenty liturgiczne, dekoracja Grobu Pańskiego, kwiaty przy ołtarzu). Specjaliści zalecają, by nie używać pieniędzy, gdyż jest na nich wiele zarazków, a co za tym idzie, wzrasta możliwość zakażenia. Stąd na razie taca na Mszy świętej nie będzie zbierana.

Kto chciałby złożyć ofiarę, może to uczynić bezgotówkowo przelewem na konto parafialne 63 8136 0000 0000 1889 2000 0010 (odbiorca: Parafia śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, pl. Kościuszki 3, 32-640 Zator; tytułem: „ofiara na utrzymanie świątyni”). Dla osób, które nie mają możliwości zrobienia przelewu, na tyłach ławek będzie ustawiona skarbona.

 

Spowiedź święta

– Na konfesjonałach znajdują się specjalne pleksi ochronne, które zabezpieczają kapłana i penitenta w czasie spowiedzi. Po odbytej spowiedzi każdy penitent dezynfekuje pleksę (kratki konfesjonału) przy użyciu płynu i jednorazowego ręcznika papierowego. Środki te są dostępne przy konfesjonale. Podchodząc do spowiedzi zachowujemy odstęp 2 metrów od następnej osoby czekającej w kolejce. Po skorzystaniu z Sakramentu stuły nie całujemy. Do 11 kwietnia wewnątrz kościoła może przebywać tylko 5 osób spowiadających się. Reszta osób oczekuje na wejście przed drzwiami kościoła. Stojąc w kolejce zachowujemy odległość 2 metrów od innej osoby. Pierwsza osoba oczekująca na spowiedź zachowuje taki dystans od spowiadającej się osoby, aby umożliwić jej intymne wyznanie grzechów.

 

Prosimy, by na Mszę świętą nie przychodziły osoby będące obecnie w kwarantannie oraz wykazujące jakiekolwiek objawy zakażenia (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.)

Jednocześnie raz jeszcze przypominamy, że osoby w podeszłym wieku, dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli sprawujący nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby czujące obawę przed zakażeniem, mogą skorzystać z dyspensy udzielonej przez Księdza Arcybiskupa. Nieobecność na Eucharystii nie będzie grzechem.

Korzystający z dyspensy niech spełnią inny akt religijny np. uczestniczą w transmisji Mszy świętej za pośrednictwem środków masowego przekazu, lub czytają Pismo Święte przez minimum pół godziny, lub odmówią jedną część różańca świętego (radosną, światłą, bolesną lub chwalebną).

Codzienna modlitwa różańcowa o ochronę przed epidemią jest transmitowana na Kanale YouTube: Parafia Zator TV oraz Facebookowym profilu parafii o godz. 20.30.