Konkurs dla dzieci na lampion adwentowy

Strona główna » Konkurs dla dzieci na lampion adwentowy < Wróć
25 11.2021

Konkurs dla dzieci na lampion adwentowy

Regulamin parafialnego konkursu plastycznego pt. „Własnoręcznie wykonany lampion adwentowy”

1. Organizatorem konkursu jest Parafia pw. śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Parafii i odbywa się w dwóch kategoriach:

– kategoria I – uczniowie przedszkola i „0”, kl. I-II

– kategoria II – uczniowie klas III-V

3. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie przestrzennego lampionu adwentowego z wybranych przez siebie materiałów (tektura, drewno, sklejka, koraliki, kasztany, żołędzie, orzechy, makaron, fasola, nasiona… – mile widziane są inne pomysły). W lampionie musi znajdować się świeca lub lampka.

4. Cele konkursu:

– Zachęta do regularnego uczestnictwa w Mszach świętych roratnich,

– motywowanie do aktywnego przygotowania duchowego do Bożego Narodzenia,

– rozwijanie i promowanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży,

– inspirowanie do własnej twórczości plastycznej.

5. Zasady konkursu:

-Uczestnik zgłasza jedną pracę plastyczną, której jest autorem,

– praca nawiązuje do tematyki konkursu,

– praca nie była wcześniej publikowana, ani nagradzana,

– praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką i musi być przestrzenna (nie będą oceniane rysunki, plakaty itp.),

– prace nie będą zwracane i mogą być nieodpłatnie publikowane przez organizatora z podaniem danych osobowych autora (należy dołączyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów).

6. Ocenie podlegać będą: pomysłowość w doborze materiałów, z jakich wykonany zostanie lampion i estetyka pracy.

7. Termin i miejsce składania prac: wykonaną pracę należy dostarczyć do zakrystii do soboty 18 grudnia br. Prosimy o dołączenie do niej kartki z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, telefon kontaktowy do rodziców oraz wypełnionej i podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów. Można ją pobrać na samym dole strony. 

8. Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

9. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii. Fundatorem nagród jest Parafia pw. śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze.

10. Ogłoszenie wyników, prezentacja wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się na roratach 23 grudnia o godz. 18.00 w kościele.

 

ZGODA RODZICÓW