Konkurs Palm Wielkanocnych

Strona główna » Konkurs Palm Wielkanocnych < Wróć
23 03.2022

Konkurs Palm Wielkanocnych

Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i odbywa się w dwóch kategoriach:

 • kategoria I – uczniowie przedszkola i „0”, kl. I-III
 • kategoria II – uczniowie klas IV-VI

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie palmy wielkanocnej z wybranych przez siebie materiałów (bibuła, papier, kokardki, wstążki, bukszpan, cyprys itd.)

W każdej kategorii zostaną wybrane:

 • Palma najwyższa,
 • Po 3 najładniej wykonane palmy.

Ocenie podlegać będą pomysłowość w doborze materiałów, z jakich wykonana zostanie palma i estetyka pracy.

Cele konkursu:

 • Zachęta do kultywowania tradycji wykonywania palm,
 • motywowanie do aktywnego przygotowania do Wielkanocy,
 • rozwijanie i promowanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży,
 • inspirowanie do własnej twórczości plastycznej.

Zasady konkursu:

 • Uczestnik zgłasza jedną pracę, której jest autorem,
 • praca nawiązuje do tematyki konkursu,
 • praca nie była wcześniej nagradzana,
 • praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką i musi być przestrzenna (nie będą oceniane rysunki, plakaty itp.),

Wykonaną pracę należy przynieść do kościoła na Mszę świętą w Niedzielę Palmową tj. 10 kwietnia o 12.00. Po jej zakończeniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

Nagrodzone zostaną 3 najładniejsze prace w każdej kategorii + 2 najwyższe palmy (razem 8 nagród). Fundatorem nagród są Organizatorzy.