Konkursu plastyczny „Mój własnoręcznie wykonany różaniec”

Strona główna » Konkursu plastyczny „Mój własnoręcznie wykonany różaniec” < Wróć
27 09.2020

Konkursu plastyczny „Mój własnoręcznie wykonany różaniec”

Regulamin 

1. Organizatorem konkursu jest Parafia pw. śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze.

 

2.Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Parafii i odbywa się w dwóch kategoriach:

– kategoria I – uczniowie przedszkola i „0”

– kategoria II – uczniowie klas I-IV

 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie przestrzennego różańca
z wybranych przez siebie materiałów (koraliki, kasztany, żołędzie, orzechy, makaron, fasola, nasiona, … – mile widziane są inne pomysły). Różaniec musi posiadać odpowiednią liczbę paciorków – nie może ich być ani mniej, ani więcej. Im bardziej będzie on podobny do oryginału, tym wyższe uzyska oceny.

 

4. Cele konkursu:

– Poznanie modlitwy różańcowej i umiejętność odmawiania różańca,

– motywowanie do modlitwy na różańcu i udziału w nabożeństwach różańcowych

– rozwijanie i promowanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży,

– inspirowanie do własnej twórczości plastycznej.

 

5. Zasady konkursu:

– Uczestnik zgłasza jedną pracę plastyczną, której jest autorem,

– praca nawiązuje do tematyki konkursu,

– praca nie była wcześniej publikowana, ani nagradzana,

– praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką i musi być przestrzenna (nie będą oceniane rysunki, plakaty itp.),

– prace nie będą zwracane i mogą być nieodpłatnie publikowane przez organizatora
z podaniem danych osobowych autora.

 

6. Ocenie podlegać będzie pomysłowość w doborze materiałów, z jakich wykonany zostanie różaniec, estetyka pracy, zgodność z oryginałem.

 

7. Termin i miejsce składania prac: wykonaną pracę należy dostarczyć do zakrystii do 18 października br. Prosimy o dołączenie do niej kartki z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, telefon kontaktowy do rodziców oraz wypełnioną i podpisaną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

 

8. Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. W jej składzie będą 4 osoby: Ksiądz Proboszcz oraz 3 katechetów.

 

9. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii. Fundatorem nagród jest nasza Parafia. Zwycięzcy otrzymają gry planszowe o św. Rochu, obrazy MB Śnieżnej, książki, puzzle.

 

10. Ogłoszenie wyników, prezentacja wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się ma ostatnim nabożeństwie różańcowym tj. 31 października br.