OGŁOSZENIA PARAFIALNE Niedziela Miłosierdzia (19.04.2020 r.)

Strona główna » OGŁOSZENIA PARAFIALNE Niedziela Miłosierdzia (19.04.2020 r.) < Wróć
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  Niedziela Miłosierdzia (19.04.2020 r.)
19 04.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE Niedziela Miłosierdzia (19.04.2020 r.)

 

 

Zgodnie z wytycznymi rządu, iż w kościele może przebywać 1 osoba na 15m2, od jutra w naszej świątyni podczas sprawowania danej liturgii mogą przebywać 42 osoby.

 

Na naszej stronie internetowej znajdują się intencje mszalne, informacje o komunii duchowej, akcie żalu doskonałego oraz wdrożonych środkach ochrony przed wirusem. W tym tygodniu każdego dnia na naszej stronie internetowej będziemy publikować autorskie rozważania o miłosierdziu Bożym.

 

Zachęcamy do uczestniczenia w naszych transmisjach: codziennie o godz. 20.30 odmawiamy różaniec z intencją o oddalenie epidemii.

 

Za tydzień odpust parafialny ku czci św. Wojciecha. Suma odpustowa o godz. 10.30 transmitowana będzie w Internecie.

 

W najbliższy piątek (24 kwietnia) będziemy transmitować o godz. 18.00 Mszę świętą oraz bezpośrednio po niej Drogę Światła, na wzór Drogi Krzyżowej czternaście stacji Jezusa Zmartwychwstałego.

 

Wszystkie transmisje w Internecie nadajemy  na youtube.com – kanał Parafia Zator TV – oraz na fanpage naszej parafii na facebook.com.

 

Kanał Parafia Zator TV dostępny jest pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCxawsuoy5bkOmXf67nGHgUQ?fbclid=IwAR1LDkciJYexIx8ZZ_l-jo-Emhmjkq6xOebL1ZHzKZLYymDYS53YqLnEfrs/

 

Fanpage naszej parafii dostępny jest na facebook.com pod tym adresem:

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9B%C5%9Bw-Wojciecha-i-Jerzego-w-Zatorze-102202091416637/

 

Ze względu na panującą epidemię zmuszeni jesteśmy przenieść na przyszły rok Rochiadę – I parafialne igrzyska sportowe.

Pragniemy z serca podziękować tym, którzy choć nie mogą przyjść do kościoła, poczuwają się do odpowiedzialności i przesyłają przelewem na konto parafii – które jest na naszej stronie internetowej – ofiary na utrzymanie świątyni. Ze względu na środki ostrożności nie zbieramy ofiar do koszyka podczas niedzielnych Eucharystii. Można to zrobić przelewem na konto parafialne nr: 63 8136 0000 0000 1889 2000 0010 (odbiorca: Parafia śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, pl. Kościuszki 3, 32-640 Zator; tytułem: „ofiara na utrzymanie świątyni”). Dla osób, które nie mają możliwości zrobienia przelewu, w kościele na tyłach ławek jest ustawiona skarbona.

 

Dzięki tym darom serca możemy zakupić kwiaty do kościoła, wykonać dekoracje przy ołtarzu, pokryć na bieżąco wszelkie koszty związane z ogrzewaniem świątyni, sprzątaniem jej, zapłaceniem wszelkich należności za gaz, prąd, wodę, kanalizację, śmieci, podatki państwowe i kurialne, zakupić środki do dezynfekcji kościoła oraz zagwarantować zatrudnionym osobom: kościelnej i organiście wypłatę za ich pracę na rzecz parafii. Za wszelkie ofiary mówimy: Bóg zapłać. Jako kapłani pragniemy odwzajemnić waszą hojność modlitwą. W każdą niedzielę odprawiamy za żyjących i zmarłych parafian Mszę świętą.

Prosimy, aby wszyscy przychodzący do kościoła zachowywali następujące środki ostrożności:

– Prosimy, by na Mszę świętą nie przychodziły osoby będące obecnie w kwarantannie oraz wykazujące jakiekolwiek objawy zakażenia (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.)

Jednocześnie raz jeszcze przypominamy, że osoby w podeszłym wieku, dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli sprawujący nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby czujące obawę przed zakażeniem, mogą skorzystać z dyspensy udzielonej przez Księdza Arcybiskupa.

Korzystający z dyspensy niech spełnią inny akt religijny np. uczestniczą w transmisji Mszy świętej za pośrednictwem środków masowego przekazu, lub czytają Pismo Święte przez minimum pół godziny, lub odmówią jedną część różańca świętego (radosną, światła, bolesną lub chwalebną).

– Każdy wierny, wchodząc do kościoła i wychodząc z niego musi zdezynfekować ręce specjalnym płynem. Automaty do dezynfekcji zamontowaliśmy w przedsionku kościoła. Prosimy, by we Mszy świętej uczestniczyć we własnych maseczkach i być zaopatrzonym we własne rękawiczki. Starajmy się w miarę możliwości nie dotykać klamek, oparć ławek. Jeśli zajdzie taka potrzeba – prosimy od razu zdezynfekować dłonie. Z ławek zostały usunięte modlitewniki, gdyż przez częstotliwość dotykania ich rękami, mogą one być siedliskiem zarazków.

– W świątyni zajmujemy miejsce w bezpiecznej odległości jeden od drugiego. Możemy zająć miejsce siedzące w ławkach w nawie głównej, na chórze, pod dzwonnicą, stojące zaś w nawach bocznych. Na Mszach świętych niedzielnych można zajmować miejsca na zewnątrz, wokół kościoła. Nagłośnienie zewnętrzne będzie włączone.

– Msza święta będzie trwała około pół godziny. Będzie recytowana, bez kazania.

– Przed rozpoczęciem kolejnej Eucharystii ławki będą zdezynfekowane. Mając na uwadze profilaktykę anty-zakażeniową kościół systematycznie jest wietrzony, tak by umożliwić cyrkulację powietrza. Na Mszę świętą przychodzimy najwcześniej 10 minut przed zaplanowaną godziną.

– Sposób przyjmowania Komunii świętej na rękę: Należy ustawić się szeregowo wzdłuż stopnia komunijnego z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych przyjmujących oraz od szafarza. Gdy kapłan z Najświętszym Sakramentem zbliży się do nas, przyklękamy. W postawie stojącej wyciągamy przed siebie wyprostowane dłonie na wysokości piersi, lewą kładziemy na prawej. Kapłan poda nam Ciało Chrystusa na lewą dłoń. Odpowiadamy „Amen”, prawą rękę bierzemy Komunię i spożywamy Ją w obecności szafarza. Sprawdzamy, czy na ręce nie zostały okruchy Chleba Eucharystycznego. Jeżeli tak, również należy je spożyć i dopiero wtedy odejść do ławki, by tam odprawić modlitwę dziękczynną.

Komunia święta podawana na rękę według specjalistów zmniejsza ryzyko zakażenia oraz zwiększa ochronę zarówno dla przyjmującego, jak i dla szafarza. Nieumiejętne przyjęcie przez wiernego Komunii świętej do ust grozi przenoszeniem zarazków.

– Na Mszy świętej nie przekazujemy sobie znaku pokoju poprzez podawanie rąk lub zbliżanie się jeden do drugiego.

– Kapłani myją ręce oraz dezynfekują je przed rozpoczęciem Mszy świętej, podczas ofiarowania puryfikują ręce, a bezpośrednio przed udzieleniem Komunii świętej dezynfekują palce w vasculum. Udzielając Komunię kapłan tak kładzie na ręce przyjmującego Hostię, aby nie dotknąć swoimi rękami dłoni danej osoby. Po zakończeniu celebracji Komunii kapłan po raz kolejny dezynfekuje ręce w vasculum.

– Po błogosławieństwie, które otrzymujemy na zakończenie Mszy świętej, pojedynczo wychodzimy z kościoła. Nie gromadnie! Wychodząc, zachowujemy bezpieczną odległość od innych osób. Nie wracamy do domu w grupach, po drodze nie rozmawiamy ze sobą (można to zrobić później np. przez telefon).

– Dla zachowania bezpieczeństwa od kilku tygodni kropielnice są opróżnione, stąd nie ma możliwości zanurzania rąk w wodzie święconej przy wchodzeniu do kościoła i wychodzeniu z niego.

– W kościele istnieje możliwość spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą świętą. Stojąc w kolejce do sakramentu pokuty zachowujemy bezpieczną odległość jeden od drugiego. Należy zachować odpowiednią odległość od osoby, która się aktualnie spowiada. Plexi umieszczona na konfesjonale oraz założona na twarzy maseczka wymusza u spowiadającego się użycia odpowiedniej głośności wypowiadanych słów, z jednej strony tak by kapłan usłyszał wyznanie, a z drugiej strony by zachować intymność i tajemnicę spowiedzi. Po odbytej spowiedzi dezynfekujemy plexi – kratki konfesjonału specjalnym płynem do tego przygotowanym oraz papierowym ręcznikiem. Odchodząc od konfesjonału nie całujemy stuły.

– Ze względu na mniejszą powierzchnie kaplicy cmentarnej, od jutra wszystkie pogrzeby będą odprawiane w kościele. Osoby, które pragną złożyć ofiary na Msze święte mogą to zrobić w zakrystii, kancelarii lub u rodziny zmarłego.

 

*Tekst niniejszy jest chroniony prawami autorskimi. Bez zgody administratora parafii pw. śśw. Wojciecha i Jerzego zabrania się powielania treści, kopiowania i cytowania.