OGŁOSZENIA PARAFIALNE: Odpust parafialny (26.04.2020 r.)

Strona główna » OGŁOSZENIA PARAFIALNE: Odpust parafialny (26.04.2020 r.) < Wróć
OGŁOSZENIA PARAFIALNE: Odpust parafialny (26.04.2020 r.)
25 04.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: Odpust parafialny (26.04.2020 r.)

W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia:

Środa – św. Katarzyny Sieneńskiej

Piątek – św. Józefa Robotnika. Biskup diecezjalny udzielił tego dnia dyspensy dotyczącej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Zachęcamy, by osoby, które skorzystają z dyspensy w zamian wykonały inny akt pokutny.

Niedziela – Uroczystość NMP Królowej Polski. Msza św. za Ojczyznę o godz. 10.30.

 

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź i godzina święta w czwartek od 17.00. Spowiedź w piątek od godz. 15.30, Msza św. o godz. 16.15 i 18.00.

 

Zachowując środki ostrożności w tym miesiącu nie pojedziemy do chorych.

 

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. porannej.

 

W przyszłą niedzielę o godz. 9.00 Msza św. imieninowa, za te osoby, które swoje imieniny będą obchodzić w maju. W zakrystii i w kancelarii można złożyć intencje mszalną za te osoby.

 

Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Nabożeństwa w kościele będą odprawiane w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. wieczornej, w niedzielę o godz. 17.30. Dodatkowo litania do Matki Bożej będzie śpiewana i transmitowana przez Internet codziennie o godz. 20.15, bezpośrednio po niej różaniec w intencji oddalenia epidemii.

 

Na stronie internetowej znajdują się informacje dla bierzmowanych w zakładce „Bierzmowanie”, informacje dla dzieci rocznicowych i dzieci komunijnych w zakładce „I Komunia święta”.

 

Z okazji przypadającego Tygodnia Biblijnego, każdego dnia na naszej stronie internetowej będziemy publikować autorskie rozważania o Piśmie świętym. W przyszłą niedzielę zachęcamy do czytania w domu Pisma świętego przez pół godziny w intencji oddalenia epidemii. Na czytanie w domu danego fragmentu Ewangelii można się zapisać na naszej stronie internetowej. https://docs.google.com/document/d/1PpZKUWYf7_w-1kC_YtwsBN5g-bbJoq93gNw8GCzbLzY/edit

 

Zachęcamy do uczestniczenia w naszych transmisjach (youtube.com oraz facebook.com):

*codziennie o godz. 20.30 odmawiamy różaniec z intencją o oddalenie epidemii;

*w piątek o godz. 18.00 Msza św. z kazaniem pierwszo-piątkowym, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu;

*od najbliższego piątku codziennie nabożeństwo majowe o godz. 20.15;

*w niedzielę o godz. 10.20 po przeczytanych wypominkach w kościele modlitwa za zmarłych, zaś o 10.30 Msza święta.

 

Na naszej stronie internetowej znajdują się intencje mszalne, informacje o komunii duchowej, akcie żalu doskonałego, dyspensie oraz zasady postępowania w czasie trwania epidemii.

 

Dziękujemy firmie Adamex, Płoszczyca, Bako-2, za darowiznę na rzecz Rochiady, która została przeniesiona na przyszły rok.

 

Dziękujemy tym osobom, które wpłaciły na konto parafialne ofiary z ostatniego Uwielbienia. Na pomoc bezdomnym przekazaliśmy 627 zł.

 

Dziękujemy także tym, którzy składają ofiary w ramach tacy niedzielnej do skarbonek w kościele oraz przelewem na konto nr: 63 8136 0000 0000 1889 2000 0010 (odbiorca: Parafia śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, pl. Kościuszki 3, 32-640 Zator; tytułem: „ofiara na utrzymanie świątyni”). Wszystkie te ofiary przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni (kwiaty, dekoracje, sprzątanie, podatki państwowe, kurialne, faktury za gaz, prąd, wodę, ogrzewanie, płace dla organisty i kościelnej). Za wszelkie ofiary mówimy: Bóg zapłać. Jako kapłani pragniemy odwzajemnić waszą hojność modlitwą. W każdą niedzielę odprawiamy za żyjących i zmarłych parafian Mszę świętą.

 

Prosimy, aby wszyscy przychodzący do kościoła zachowywali następujące środki ostrożności:

 

– Zgodnie z wytycznymi rządu, iż w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2, w naszej świątyni podczas sprawowania danej liturgii mogą przebywać 42 osoby.

 

– Prosimy, by na Mszę świętą nie przychodziły osoby będące obecnie w kwarantannie oraz wykazujące jakiekolwiek objawy zakażenia (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.)

 

Jednocześnie raz jeszcze przypominamy, że osoby w podeszłym wieku, dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli sprawujący nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby czujące obawę przed zakażeniem, mogą skorzystać z dyspensy udzielonej przez Księdza Arcybiskupa.

Korzystający z dyspensy niech spełnią inny akt religijny np. uczestniczą w transmisji Mszy świętej za pośrednictwem środków masowego przekazu, lub czytają Pismo Święte przez minimum pół godziny, lub odmówią jedną część różańca świętego (radosną, światłą, bolesną lub chwalebną).

 

– Każdy wierny, wchodząc do kościoła i wychodząc z niego musi zdezynfekować ręce specjalnym płynem. Automaty do dezynfekcji zamontowaliśmy w przedsionku kościoła. Prosimy, by we Mszy świętej uczestniczyć we własnych maseczkach i być zaopatrzonym we własne rękawiczki. Starajmy się w miarę możliwości nie dotykać klamek, oparć ławek. Jeśli zajdzie taka potrzeba – prosimy od razu zdezynfekować dłonie. Z ławek zostały usunięte modlitewniki, gdyż przez częstotliwość dotykania ich rękami, mogą one być siedliskiem zarazków.

 

– W świątyni zajmujemy miejsce w bezpiecznej odległości jeden od drugiego. Możemy zająć miejsce siedzące w ławkach w nawie głównej, na chórze, pod dzwonnicą, stojące zaś w nawach bocznych. Na Mszach świętych niedzielnych można zajmować miejsca na zewnątrz, wokół kościoła. Nagłośnienie zewnętrzne będzie włączone.

 

– Przed rozpoczęciem kolejnej Eucharystii ławki będą zdezynfekowane. Mając na uwadze profilaktykę anty-zakażeniową kościół systematycznie jest wietrzony, tak by umożliwić cyrkulację powietrza. Na Mszę świętą przychodzimy najwcześniej 10 minut przed zaplanowaną godziną.

 

– Sposób przyjmowania Komunii świętej na rękę: Należy ustawić się szeregowo wzdłuż stopnia komunijnego z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych przyjmujących oraz od szafarza. Gdy kapłan z Najświętszym Sakramentem zbliży się do nas, przyklękamy, a następnie uchylamy maseczkę na naszej twarzy. W postawie stojącej wyciągamy przed siebie wyprostowane dłonie na wysokości piersi, lewą kładziemy na prawej. Kapłan poda nam Ciało Chrystusa na lewą dłoń. Odpowiadamy „Amen”, prawą rękę bierzemy Komunię i spożywamy Ją w obecności szafarza. Sprawdzamy, czy na ręce nie zostały okruchy Chleba Eucharystycznego. Jeżeli tak, również należy je spożyć. Zakładamy maseczkę na usta i na nos.  Dopiero wtedy odchodzimy do ławki, by tam odprawić modlitwę dziękczynną.

 

Komunia święta podawana na rękę według specjalistów zmniejsza ryzyko zakażenia oraz zwiększa ochronę zarówno dla przyjmującego, jak i dla szafarza. Nieumiejętne przyjęcie przez wiernego Komunii świętej do ust grozi przenoszeniem zarazków.

 

– Na Mszy świętej nie przekazujemy sobie znaku pokoju poprzez podawanie rąk lub zbliżanie się jeden do drugiego.

 

– Kapłani myją ręce oraz dezynfekują je przed rozpoczęciem Mszy świętej, podczas ofiarowania puryfikują ręce, a bezpośrednio przed udzieleniem Komunii świętej dezynfekują palce w vasculum. Udzielając Komunię kapłan tak kładzie na ręce przyjmującego Hostię, aby nie dotknąć swoimi rękami dłoni danej osoby. Po zakończeniu celebracji Komunii kapłan po raz kolejny dezynfekuje ręce w vasculum.

 

– Po błogosławieństwie, które otrzymujemy na zakończenie Mszy świętej, pojedynczo wychodzimy z kościoła. Nie gromadnie! Wychodząc, zachowujemy bezpieczną odległość od innych osób. Nie wracamy do domu w grupach, po drodze nie rozmawiamy ze sobą (można to zrobić później np. przez telefon).

 

– Dla zachowania bezpieczeństwa od kilku tygodni kropielnice są opróżnione, stąd nie ma możliwości zanurzania rąk w wodzie święconej przy wchodzeniu do kościoła i wychodzeniu z niego.

 

– W kościele istnieje możliwość spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą świętą. Stojąc w kolejce do sakramentu pokuty zachowujemy bezpieczną odległość jeden od drugiego. Należy zachować odpowiednią odległość od osoby, która się aktualnie spowiada. Plexi umieszczona na konfesjonale oraz założona na twarzy maseczka wymusza u spowiadającego się użycia odpowiedniej głośności wypowiadanych słów, z jednej strony tak by kapłan usłyszał wyznanie, a z drugiej strony by zachować intymność i tajemnicę spowiedzi. Po odbytej spowiedzi dezynfekujemy plexi – kratki konfesjonału specjalnym płynem do tego przygotowanym oraz papierowym ręcznikiem. Odchodząc od konfesjonału nie całujemy stuły.

 

– Ze względu na mniejszą powierzchnie kaplicy cmentarnej, wszystkie pogrzeby będą odprawiane w kościele. Osoby, które pragną złożyć ofiary na Msze święte mogą to zrobić w zakrystii, kancelarii lub u rodziny zmarłego.

 

Wszystkie transmisje w Internecie nadajemy  na youtube.com – kanał Parafia Zator TV – oraz na fanpage naszej parafii na facebook.com.

 

Kanał Parafia Zator TV dostępny jest pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCxawsuoy5bkOmXf67nGHgUQ?fbclid=IwAR1LDkciJYexIx8ZZ_l-jo-Emhmjkq6xOebL1ZHzKZLYymDYS53YqLnEfrs/

 

Fanpage naszej parafii dostępny jest na facebook.com pod tym adresem:

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9B%C5%9Bw-Wojciecha-i-Jerzego-w-Zatorze-102202091416637/

 

W kaplicy w Laskowej:

W maju Msza święta w tygodniu w poniedziałek i piątek o godz. 17.00, o godz. 16.45 spowiedź oraz litania loretańska (prowadzą wierni).

 

 

*Tekst niniejszy jest chroniony prawami autorskimi. Bez zgody administratora parafii pw. śśw. Wojciecha i Jerzego zabrania się powielania treści, kopiowania i cytowania