Pasja bycia posłusznym (Niepokalane Poczęcie NMP)

Strona główna » Pasja bycia posłusznym (Niepokalane Poczęcie NMP) < Wróć
08 12.2020

Pasja bycia posłusznym (Niepokalane Poczęcie NMP)

 

Słowo Boże

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).

 

Rozważanie

Adam i Ewa byli nieposłuszni. Chcieli znaleźć szczęście z pominięciem Boga. Zaczęli wdawać się w dyskusję z szatanem, który powoli ich urabiał i coraz bardziej mydlił im oczy. Skończyło się to tragicznie. Cierpienie, ból, smutek, wojny, śmierć – wszystko to weszło na świat przez ich decyzję. Gdzie jest grzech, tam jest podział. Gdzie brakuje Boga, tam sytuacja jest dramatyczna.

Maryja była posłuszna. Ona w przeciwieństwie do pierwszych rodziców rozmawiała z posłańcem Bożym. Pokornie odpowiedziała Mu, że jest służebnicą Pańską i wypełni wszystko, co zostało jej zapowiedziane. Od tej chwili Jezus zamieszkał pod Jej sercem. Uchronił Ją od zła. Wreszcie z duszą i ciałem wziął do raju. Posłuszni zostają hojnie wynagrodzeni.

 

Postanowienie

Spróbuj dzisiaj mniej mówić, a więcej słuchać. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.