PASJA OPARCIA SIĘ NA KAMIENIU WĘGIELNYM

Strona główna » PASJA OPARCIA SIĘ NA KAMIENIU WĘGIELNYM < Wróć
22 12.2020

PASJA OPARCIA SIĘ NA KAMIENIU WĘGIELNYM

 

Słowo Boże

„Królu narodów, Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś” (V antyfona adwentowa).

 

Rozważanie

Kamień węgielny jest albo pierwszym kamieniem pod powstającą budowlą, albo cegłą zamontowaną w narożniku, w którym stykają się dwie ściany konstrukcji.

Jezus zapoczątkował istnienie Kościoła. Gdyby nie On, gdyby nie Jego Słowo oraz działalność zakończona śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem, nie byłoby tej wspólnoty. Chrystusa możemy więc nazwać fundamentem Kościoła; mocną skałą, na której jest on osadzony.

Najważniejsze spostrzeżenie – Jezus pomimo ludzkich grzechów ciągle jest w Kościele. I scala Go. Bierze na siebie taki ciężar. On nigdy nie wystraszył się grzechu. Owszem, ubolewa nad ludźmi, którzy go popełniają. Nie akceptuje ich zachowania, dlatego wzywa do nawrócenia.

Gdyby wyrwać kamień węgielny z budowli – ona by się z hukiem zawaliła. Na szczęście nikt nigdy nie będzie miał takiej siły, by Kościół pozbawić Chrystusa. Dlatego przetrwamy wszelkie ataki, nawet najbardziej zagorzałe.

 

Postanowienie

Przebacz tym, do których czujesz jakąkolwiek urazę. W sercu. Na modlitwie. Uwolnij ich od winy. I sam stań się w pełni wolny.