Pasja życia w świetle.

Strona główna » Pasja życia w świetle. < Wróć
04 12.2020

Pasja życia w świetle.

 

Słowo Boże

„I otworzyły się ich oczy” (Mt 9,30).

 

Rozważanie

Zamknięte oczy – to życie w grzechu. Niby poruszamy się, normalnie działamy i podejmujemy rozliczne aktywności. A wewnętrznie przypominamy zagubione w ciemnym lesie dziecko, przestraszone, potykające się, upadające, raniące się o ciernie. Pewnie i szybko idziemy przez życie, tyle że konsekwentnie oddalamy się od Boga. Biegniemy na oślep.

Otwórz więc oczy – uświadom sobie, że masz w sercu wiarę, o której rozwój powinieneś się zatroszczyć. To dar od Boga, który jest prawdziwą światłością. Przy Nim nie będziesz się bał i nawet jak upadniesz – będziesz mógł liczyć na pomoc. Droga z Chrystusem jest trudniejsza, ale za to kończy się w niebie, gdzie panuje światłość wiekuista.

 

Postanowienie

Świadomie odnów swoje przyrzeczenia z chrztu świętego. Odpowiedz w czasie modlitwy na poniższe pytania:

– Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się.

– Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się.

– Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się.

– Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę.

– Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca? Wierzę.

– Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę.