Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji

Strona główna » Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji < Wróć
19 09.2019

Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji

W dniach 22 – 29 czerwca 2019 roku odbyła się parafialna pielgrzymka do Grecji, do miejsc uświęconych działalnością  św. Pawła, Apostoła Narodów.

Na trasie pielgrzymowania znalazły się takie miejsca jak: Ateny, Korynt, Mykeny, Epidaurous, Napflio, Filippi, Kavala, Saloniki, Meteory i Delfy. Nie sposób opisać wszystkich tych miejsc, w których byliśmy. Wybrane zostały te, które na długo zapadły nam w pamięci.

Pierwszym zwiedzanym miastem były Ateny, bo w końcu to stolica Grecji i kolebka całej kultury europejskiej. Zaczęliśmy od wspinaczki na Akropol. Mieliśmy możliwość zobaczenia tych wszystkich zabytków, o których uczyliśmy się na lekcjach historii. Przechodziliśmy przez wspaniały portyk, który tworzył wejście do świątyni, obok znajdowała się świątynia Ateny-Nike oraz Partenon. Poniżej usytuowany był  Areopag – miejsce spotkania św. Pawła z uczonymi ateńskimi. Jeszcze dziś można się na niego wspiąć schodami wykutymi w skale, po których na skalną platformę wchodzić musiał apostoł. Tam pozyskał dla Chrystusa Dionizego i Damaris, a z nimi innych. Spacerowaliśmy także po najstarszej dzielnicy miasta Plaka oraz zobaczyliśmy zmianę warty pod Parlamentem.

Kolejnym miejscem, do którego się udaliśmy był Korynt. Po drodze oglądaliśmy wykuty
w skale Kanał Koryncki, który skraca o ponad sto mil drogę morską.

Innego dnia udaliśmy się do Filippi. Tutaj dokonywały się pierwsze nawrócenia na naszym kontynencie i została założona gmina chrześcijańska. Paweł do Filipian skierował list pełen miłości, nauk oraz napomnień. Później pojechaliśmy w miejsce, gdzie została ochrzczona święta Lidia, pierwsza chrześcijanka w Europie. W tym wyjątkowym miejscu uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Każdy z nas odnowił swoje przyrzeczenia chrzcielne. Ksiądz przypomniał nam, jak wielką łaską jest sakrament Chrztu Świętego. Nieopodal Filippi znajduje się Kavala – malownicze, skąpane w słońcu miasto portowe, gdzie św. Paweł postawił swe pierwsze kroki na kontynencie europejskim. 

Kolejny dzień naszej pielgrzymki wiązał się z przejazdem do Salonik. Tego dnia zobaczyliśmy prawosławną katedrę św. Demetriusza, pozostałości murów miejskich i nadbrzeże.

Swoją podróż skierowaliśmy następnie do Meteorów. Skaliste górskie zbocza, oplecione wąskimi drogami i niewielkie greckie osady z dużej wysokości wyglądały jak obraz słynnego artysty. Miejsce to określane jest jako jeden z cudów świata. Słynie z wybudowanych na słupach skalnych przez średniowiecznych mnichów wiszących klasztorów. Po zatrzymaniu się na punkcie widokowym, zwiedziliśmy klasztory.

Każdego dnia mieliśmy możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej, dzięki obecności
i opiece duszpasterskiej ks. Dariusza. Przybliżał nam postać świętego Pawła i jego drogę po greckiej ziemi. Stałym elementem pielgrzymki była modlitwa: Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzinki oraz wyśpiewane pieśni religijne i piosenki. W modlitwie zawsze pamiętaliśmy o naszych rodzinach, intencjach, z którymi pielgrzymowaliśmy i naszej parafii. W autokarze wiedzę z dziedziny historii Grecji, zwyczajów, odwiedzanych miejsc przekazywała nam nasza wspaniała przewodnik Pani Ania. Pan Bóg błogosławił nam przez cały czas pielgrzymowania i dał możliwość wzajemnego poznania się we wspólnocie.

Czy ten czas pielgrzymowania coś zmienił? Tak, na pewno. Jesteśmy bogatsi o nowe wspomnienia, doświadczenia. Mieliśmy możliwość zetknięcia się z tym, co zostało opisane
w Dziejach Apostolskich i w Listach św. Pawła. Mogliśmy dosłownie dotknąć tych miejsc, w których Apostoł nauczał i dawał świadectwo, co wiązało się często się z wielkim trudem głoszenia Dobrej Nowiny.