Podziękowanie za czytanie Pisma Świętego

Strona główna » Podziękowanie za czytanie Pisma Świętego < Wróć
04 05.2020

Podziękowanie za czytanie Pisma Świętego

Zakończył się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który w tym roku obchodziliśmy pod hasłem: „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”.

By dobrze przeżyć ten czas, zaprosiliśmy chętne osoby do czytania Ewangelii – Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.

Mogły się one zapisać w przygotowanej wcześniej tabelce zobowiązując się przy tym do lektury 3 lub 4 rozdziałów Ewangelii według św. Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana.

Możemy z radością ogłosić, że w inicjatywę aktywnie zaangażowały się aż 83 osoby! Dzięki temu w niedzielę 3 maja przedstawiciele naszej Parafii przeczytali wszystkie 4 Ewangelie!

W ramach prywatnej modlitwy lekturę Biblii podjęły także inne osoby, które nie mają dostępu do Internetu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaczerpnęli z nieprzebranego skarbca słowa Bożego. Zachęcamy, by w dalszym ciągu to Słowo było przez nas przyjmowane jako lampa rozświetlająca ciemności i strach.

Przypominamy, że za czytanie Pisma Świętego przez minimum pół godziny można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny (stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, Komunia święta, modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Niech szczególną intencją towarzyszącą naszemu rozmyślaniu będzie oddalenie epidemii. Odpust ofiarujmy za siebie albo za jedną osobę zmarłą ze swojej rodziny lub cierpiącą w czyśćcu.