„Powiedz wszystkim” – Msza Święta

Strona główna » „Powiedz wszystkim” – Msza Święta < Wróć
25 09.2019

„Powiedz wszystkim” – Msza Święta

 

N: Opinią publiczną wstrząsnął film “Tylko nie mów nikomu”. Krzywdzenie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca, ci którzy dopuścili się przestępstwa powinni wziąć za to odpowiedzialność. Film ten, jak i podobne jemu: “Kler”, “Polityka” ukazują niestety kapłanów negatywnie. Niektórzy mogą mieć wrażenie po oglądaniu takich filmów, że tacy są księża. W rzeczywistości jednak, wielu jest księży – chwała Bogu jest ich większość –  którzy są wierni Bożym przykazaniom i są wierni przyrzeczeniom, swemu powołaniu. W tym roku formacyjnym, na naszych kazaniach dialogowanych chcemy skupić się na pozytywnym obrazie kapłanów. Ten cykl, nazwiemy : “Powiedz wszystkim”. Chcemy powiedzieć wszystkim, że są kapłani, którzy są wartościowi, którzy w życiu kierują się wartościami, żyją moralnie, dla których kapłaństwo jest służbą i pasją. Dziś chcemy poruszyć temat Mszy św. Czym jest Msza św.?

 

W: Aby odpowiedzieć na to pytanie, przypatrzmy się dzisiejszemu Słowu Bożemu. W II czytaniu św. Paweł mówi o swojej słabości, grzechu. Jest  świadom swojej grzeszności. Ale spotyka on w życiu Chrystusa, który go wyrywa ze szponów zła. Jezus umacnia go w dobrym, błogosławi jego dobre pragnienia. Paweł zaczyna żyć świętością daną od Jezusa. W Psalmie zaś słyszymy słowa: Że Bóg jest w stanie stworzyć serce czyste, odnowić moc ducha. Eucharystia jest więc umocnieniem do walki z własną słabością. Jest także dziękczynieniem. W Ewangelii: pasterz odnajduję zbłąkaną owcę, bierze ją na swe ramiona, zaprowadza do zagrody, raduje się, zaprasza do stołu przyjaciół by z nim cieszyli się. A św. Paweł dziękuję Bogu, za to, że Bóg go ocalił i wyciągnął ze złej drogi. Msza św. to umocnienie dla człowieka i wielkie dziękczynienie.

 

N: Ale za co dziękczynienie?

 

W: Dziękczynienie za dary, które daje nam Bóg: za życie, zdrowie, siły do pracy, rodzinę, materialność, talenty, zdolności, wakacje, przeżyty dzień, spotkanych dobrych ludzi… Kiedy przychodzimy na Mszę św., wcześniej siadamy w ławce, w kościele. To jest czas by porozmawiać z Jezusem. W myślach powiedzieć Mu, za co chcemy na tej Eucharystii niedzielnej podziękować, za dary całego tygodnia.

 

N: Ale dziękować można Bogu także za swoje słabości – uczy nas tego właśnie św. Paweł. Człowiek może dziękować Bogu za cierpienie, chorobę, przykrości, słabości. Bo dziękując za nie, człowiek oddaje te słabości Bogu, ofiarowuje je. Po to jest właśnie moment na Eucharystii ofiarowania, gdy kapłan podnosi hostię i kielich do góry. My wtedy śpiewamy pieśń na ofiarowanie. To jest moment, gdy możemy ofiarować Bogu to co nas boli, by Jezus to przyjął i przemienił. Tak jak Duch Święty przemienia chleb w Ciało, tak Duch Święty potrafi ofiarowane przez nas cierpienie przemienić w radość, słabość w nasza moc. Ale czy tak będzie, zależy od naszej wiary w Eucharystię i od naszego przeżywania Mszy św.

 

A jak ty Księże przeżywasz Mszę św., czym dla Ciebie jest Eucharystia?

 

W: Staram się przeżyć każdą Eucharystię. Na wstępie to pragnę się do niej przygotować. Przygotowuję kazanie. Muszę Wam powiedzieć, że zawsze mam stres coś powiedzieć. Żeby wiedzieć co powiedzieć na kazaniu, muszę się zastanowić nad tym, przemodlić. Przed samą Mszą św. w zakrystii, wyciszam się i odmawiam modlitwę przed Mszą św. Kiedy podchodzę do ołtarza, całuje go z wielkim szacunkiem. Uzmysławiam sobie, że zaraz na ołtarzu dokonam ofiary Jezusa. Na Mszy św. cały czas staram się wpatrywać w hostię, która leży na patenie. A po Mszy św. szukam sposobności i czasu, aby przyjść przed tabernakulum i adorować Jezusa, przedłużyć dziękczynienie.

 

N: Ludzie często mówią, że mają problem ze skupieniem na Mszy św. Jak sobie ksiądz radzi z tym problemem?

 

W: Wszystko zależy od nastawienia się i wzbudzenia w sercu intencji. Bo jak mi na czymś zależy to … a modlę się, wszystko bym zrobił, żeby Boga ubłagać, aby dał mi tę konkretną łaskę: zdrowie, radość, wolność od depresji, zdaną maturę… jak człowiek ma interes do Boga to jest mega skupiony nad tym co do Boga mówi.

 

N: No tak, ale na Mszy św. często kapłan zapowiada intencje za zmarłych. Mamy interes: chcemy aby Bóg zbawił duszę w czyśćcu cierpiącą, dał niebo, mężowi, dziadkowi, córce zmarłej. Msza św. za zmarłych, to ogromna pomoc dla nich, ale czy Msza św. może mieć inna intencję?

 

W: Oczywiście, możemy mieć w sercu oraz zamówić  u księdza Mszę św. z intencją za żywych: roczek urodzin, rocznica ślubu, przebłagalna za grzechy żyjącej osoby, intencja dziękczynna, prośby np. o zdrowie…

 

N: Można zamówić Mszę św. z okazji imienin: ostatnio była taka Msza za ks. Proboszcza, za mnie. Ze swej strony chcę podziękować tym, co taką intencję zamówili za mnie. Oczywiście za każdego, można taką Mszę św. imieninową zamówić, nie tylko za księdza.

 

W: Zamiast dać wymyślny prezent, który znudzi się solenizantowi. Można pomyśleć o Mszy św. za niego, z okazji imienin. W takiej intencji dziękujemy Bogu za dary, które przez życie daje, możemy przebłagać za grzechy które popełnił, i prosić o potrzebne dary na dalsze życie. Msza św. jest najpiękniejszym prezentem za ukochaną osobę i na pewno sprawi radość solenizantowi. Tylko trzeba o tym pomyśleć i … wcześniej zamówić taką intencję.

 

N: no w naszej parafii jest dużo intencji. Stąd od października w każdą pierwszą niedzielę miesiąca godz. 10.30 wprowadzamy Mszę św. z intencją imieninową. Każdy kto będzie obchodził w danym miesiącu imieniny, będzie można zamówić Mszę św. w jego intencji.

 

W: Powiedz wszystkim, co dzieje się w naszym kościele. Prosimy was, mówcie tym, których spotkacie, że są kapłani, którzy pobożnie chcą odprawiać Mszę św. Dla których Msza św. jest dziękczynieniem i umocnieniem. Powiedz wszystkim to, co Bóg czyni przez swoich wi