REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH ZATOR 2023

Strona główna » REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH ZATOR 2023 < Wróć
06 12.2023

REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH ZATOR 2023

REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH ZATOR 2023

Parafia Rzymskokatolicka śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze organizuje dla dzieci i młodzieży z naszej parafii Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Szopki należy wykonać z ekologicznych i naturalnych materiałów i w dowolnej formie plastycznej (mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej). Wykonywanie szopek wzmacnia więzi rodzinne oraz jest formą wspólnego oczekiwania i przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia ponad to w tym roku obchodzimy 800-lecie utworzenia pierwszej szopki przez św. Franciszka z Asyżu, co jest tematem tegorocznych Rorat.

  1. ​ZADANIE I CEL KONKURSU:

– kultywowanie i utrwalanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
– podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych,
– przybliżanie tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa,
– zaangażowanie szkół, przedszkoli oraz środowiska z terenu parafii w Zatorze,
– pobudzanie aktywności twórczej dzieci i ich rodzin,
– budowanie świadomości ekologicznej przez wybór naturalnych materiałów
– wzmacnianie więzi rodzinnych,
– wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,
– nawiązanie do dziedzictwa kulturowego
– nawiązanie do kultury i tradycji oraz zwyczajów, zakorzenionych na terenie parafii Zator.

Jury powołane przez organizatora przyzna 3 nagrody za pierwsze miejsca i wyróżnienia
w obu kategoriach. Decyzje jury są ostateczne. Jury ma prawo do samodzielnego podziału nagród i wyróżnień, wg własnych ocen i sugestii. KOMISJA KONKURSOWA NIE UWZGLĘDNIA EWENTUALNYCH, NIEUZASADNIONYCH  ODWOŁAŃ.

  1. PRACE OCENIANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:
  • Dzieci młodsze – przedszkole i uczniowie klas I-III
  • Dzieci starsze – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
  1. KRYTERIA OCENY:

– wkład pracy własnej
– estetyka oraz trwałość wykonanej pracy
– walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja, odpowiedni materiał wykonania.)
– nawiązanie do tradycji rodzinnych, kulturowych
– opracowanie oraz wykorzystanie materiałów zgodnie z obowiązującymi wzorcami
– wrażenie ogólne
– oryginalność i atrakcyjność
– mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, miejscowej architektury, pejzażów itp.

  1. TECHNIKA WYKONANIA:

Szopka powinna być wykonana z naturalnych, ekologicznych materiałów: papier, drewno, rośliny, produkty spożywcze itp.
Szopki mogą być wykonane przy pomocy osób dorosłych, które swoją pracą budują żywą tradycję, opartą na więzach rodzinnych, sąsiedzkich, patriotycznych, a także wynikającą
z więzi lokalnej społeczności i kultury.
Poszczególne elementy wykonywanej pracy winny być rękodziełem własnym, wskazującym na osobiste zaangażowanie autora.
Prosimy o niewykorzystywanie gotowych elementów, takich jak: całych konstrukcji, figur, elementów dekoracji. prace takie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

Szopki można składać do 18 grudnia 2023 r. na Mszy św. roratniej o godz. 18.00 w zakrystii.

UWAGA!
KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA IMIENIEM, NAZWISKIEM ORAZ WIEKIEM LUB KLASĄ AUTORA.
ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU JEST JEDNOCZESNĄ ZGODĄ UCZESTNIKA NA AKCEPTACJĘ PRZEDSTAWIONEGO REGULAMINU.

Wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, dotyczących konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji
i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Szopki będą prezentowane w kaplicy Matki Bożej w kościele, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 grudnia 2023r. po Mszy św. roratniej o godz. 18.00

Po wręczeniu nagród nastąpi zakończenie konkursu, po którym prosimy o odebranie swoich prac. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE, ŻE NIEODEBRANE PRACE MOGĄ ULEC LIKWIDACJI.