Różaniec na cmentarzu i odpusty za zmarłych

Strona główna » Różaniec na cmentarzu i odpusty za zmarłych < Wróć
01 11.2021

Różaniec na cmentarzu i odpusty za zmarłych

1 listopada zapraszamy na godzinę 19.15, by modlić się za zmarłych o łaskę świętości w niebie.
Rozpoczynamy przy kaplicy. Następnie pójdziemy w procesji przez cały cmentarz, pamiętając o naszych bliskich, którzy odeszli już z tego świata.
Odpusty zupełne za zmarłych w listopadzie 2021 roku

Odpust zupełny to całkowite darowanie kar doczesnych duszy cierpiącej w czyśćcu

Zgodnie ze specjalnym dekretem Penitencjarii Apostolskiej na czas pandemii można go zyskiwać:

 

1. Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i spełnienie zwykłych warunków odpustu *

Kiedy? 1 i 2 listopada oraz w każdy inny dzień listopada

 

2. Za odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłego na cmentarzu i spełnienie zwykłych warunków odpustu *

Kiedy? Przez cały listopad (ze względu na obostrzenia związane z epidemią)

 

3. Osoby starsze, chore oraz ci, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, np. z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli:

– przystąpienia do sakramentu spowiedzi świętej;

– przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego;

– odmówienia modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”;

– odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, np. koronki do Miłosierdzia Bożego lub innej.

 

* Zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego:

– brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;

– stan łaski uświęcającej (brak grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna;

– przyjęcie Komunii świętej;

– odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty;

– odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”.

 

Odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia za jednego zmarłego!