Sigla – jak je rozszyfrować?

Strona główna » Sigla – jak je rozszyfrować? < Wróć
29 04.2020

Sigla – jak je rozszyfrować?

Sigla

Skróty, dzięki którym możemy odszukać wybrany fragment w Piśmie Świętym.

 

Przykład: Flp 4, 13

Rozłóżmy go na czynniki pierwsze:

Flp – skrót nazwy księgi (w tym wypadku jest to List św. Pawła Apostoła do Filipian); skróty wszystkich ksiąg można znaleźć na początku lub końcu Biblii

4 – numer rozdziału (w tym wypadku 3) – jest on oznaczany w tekście dużymi pogrubionymi cyframi lub liczbami

13 – numer wersetu (w tym wypadku 13) – jest on oznaczany w tekście małymi cyframi lub liczbami

 

Podsumowując:

– najpierw szukamy odpowiedniej księgi;

– później w tej księdze znajdujemy rozdział;

– następnie w rozdziale namierzamy odpowiedni werset (wersety)

 

Podany wyżej skrót odsyła do następującego fragmentu:

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”

 

Ciekawostka

Kto i kiedy wprowadził podział na rozdziały? Angielski duchowny Stephen Langton w połowie XIII wieku. Do tego czasu tekst był jednolity, ciągły. Bardzo trudno było w nim znaleźć wybrany fragment.

Kto i kiedy wprowadził podział na wersety? Francuski uczony i drukarz Robert Estienne w połowie XVI wieku. W 1553 roku opublikował on pierwsze wydanie Biblii (po francusku) przypominającą swoim układem większość dzisiejszych egzemplarzy Pisma Świętego.

 

Ćwiczenie

Spróbuj samodzielnie odszukać w tekście Biblii następujące fragmenty:

J 3, 16-17

Dz 7, 59-60

1 Kor 13, 4-7

 

Czytanie Ewangelii – zapisy

Ciągle są jeszcze wolne miejsca w dokumencie, w którym można zapisywać się na lekturę 3 lub 4 rozdziałów Ewangelii według św. Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana. Czytamy je W SWOIM DOMU w niedzielę 3 maja!

https://docs.google.com/document/d/1PpZKUWYf7_w-1kC_YtwsBN5g-bbJoq93gNw8GCzbLzY/edit?usp=sharing