Św. Roch naszym patronem przed Bogiem

Strona główna » Św. Roch naszym patronem przed Bogiem < Wróć
12 06.2020

Św. Roch naszym patronem przed Bogiem

6 czerwca święty Roch został uroczyście ustanowiony patronem miasta i gminy Zator: naszym opiekunem, który u Boga wyprasza potrzebne łaski dla wszystkich mieszkańców. Ten, który służył zarażonym w północnych Włoszech i który sam cierpiał na skutek dżumy, w czasie trwającej epidemii otacza nas płaszczem swojej troskliwej miłości. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni!

O godz. 11.30 zaproszone delegacje zgromadziły się pod figurą św. Rocha, która jest ustawiona przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Oświęcimskiej. Po przywitaniu gości, Sekretarz Miasta Piotr Domagała odczytał rys historyczny, w którym przypomniał: „Kiedy w roku 1639 grasowało po ziemiach całej Rzeczypospolitej Polskiej morowe powietrze, wtedy i miasto Zator stolica podówczas starostwa zatorskiego zostało nawiedzionym tą okropna plagą. Setki ludzi też w mieście jako i okolicy padło ofiarą zarazy. Pozostali przy życiu, grzebali nieboszczyków ciała poza murami miasta na jednym miejscu, na którem później po ustaniu zarazy, na pamiątkę potomności, własnymi rękami usypali mogiłę i na szczycie takowej w murowanym filarze umieścili posąg św. Rocha patrona od morowej zarazy, aby przypominał przechodniom tak straszliwą klęskę i obudzał w nich westchnienie do Boga”.

Wspomniał też, że pod figurą po dokonaniu konserwacji w maju br. została zamontowana tablica pamiątkowa z napisem: ŚW. ROCH USTANOWIONY PATRONEM MIASTA I GMINY ZATOR Z NADANIA STOLICY APOSTOLSKIEJ NA PROŚBĘ MIESZKAŃCÓW, ZATOR 2020.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, odmówił modlitwę o opiekę nad miastem i gminą. Prosił: „Święty Rochu, Patronie niebieski, nieustannie orędujący za nami u Pana, powierzamy Ci całe nasze życie, radości i troski, sukcesy i porażki. Bądź z nami w czasie nauki, pracy, wypoczynku, wspieraj w chwilach doświadczeń. Pomóż nam pokornym życiem świadczyć o Jezusie. Otaczaj swoją opieką dzieci i młodzież naszego miasta i gminy, daj im kochających rodziców, zatroskanych o wzrost ich wiary i miłości, chroń je przed zagrożeniami współczesnego świata”.

Po złożeniu wiązanek kwiatów przez samorządowców gminy Zator oraz przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, wszyscy udali się do kościoła prowadzeni przez Orkiestrę Dętą Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze.

W kościele została odmówiona litania ku czci św. Rocha. Przygotowując się do rozpoczęcia liturgii wzywaliśmy tego, który jest „najcierpliwszym pielgrzymem ziemi”, „najchwalebniejszym mieszkańcem nieba”, „patronem całego świata od zarazy morowego powietrza”, „najskuteczniejszym lekarzem chorób ludzkich”. Schola Adoremus zaśpiewała 3 pieśni, które zostały napisane w Adwencie z okazji spotkań na Mszach świętych roratnich.

 

O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Na początku Ksiądz Proboszcz przywitał wszystkich zaproszonych gości m.in. Księdza Arcybiskupa, Księdza Tomasza Szopę – Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Księży z Dekanatu Zatorskiego, Mariusza Makucha – Burmistrza Zatora oraz Stanisława Orlickiego – Przewodniczącego Rady Miasta, przedstawicieli Rady Powiatu, Rady Miasta i Gminy Zator, sołtysów i członków Rad Sołeckich, Zasłużonych dla Ziemi Zatorskiej, poczty sztandarowe bractw górniczych i straży pożarnych z Zatora, Podolsza, Graboszyc i Smolic.

Ksiądz Kanclerz odczytał dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 3 maja 2019 roku, najpierw po łacinie, a później w języku polskim:

„Kongregacja (…) na mocy władzy udzielonej przez Ojca Świętego Franciszka, mając na uwadze przedstawioną sprawę, przy zachowaniu wymaganego wyboru i zgody do udzielenia, wychodzi naprzeciw prośbom i potwierdza świętego Rocha jako patrona przed Bogiem miasta i gminy Zator”.

Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup przypomniał życiorys i sławę Świętego Pielgrzyma z Montpellier: „Nie dziwmy się, że sława św. Rocha już w XV wieku dotarła do Polski, a jego kult rozprzestrzenił się w naszej Ojczyźnie. Wiele zawodów wzięło go za swojego opiekuna: aptekarze, lekarze, ogrodnicy, rolnicy, brukarze, więźniowie, szpitale. Uważany jest za opiekuna zwierząt domowych. Ta sława sprawiła, że również Zator czcił go od wieków”.

Podkreślił też, jak ważny dla nas jest jego przykład: „Święty Roch uczy nas, że jeżeli wszystko oddamy w ręce Boga, zaufamy Mu i zanurzymy się w głębię Jego miłosierdzia, to nie mamy prawa tracić nadziei. Święty Roch uczy nas, że czasem trzeba zaryzykować, oddać wszystko Panu Bogu i zasłużyć na życie wieczne. Jest nie tylko patronem, którego wzywamy w dobie zarazy, jest patronem naszego życia jako pielgrzymów, którzy zdążają do wieczności”.

Podczas procesji z darami przedstawiciele Parafii i Gminy nieśli: roszkę zatorską – francuską słodką bułeczkę, która swą nazwę zaczerpnęła od imienia świętego; pieśni o św. Rochu w zapisie nutowym, drewnianą figurę peregrynującą po domach uczestników rorat, prace konkursowe wykonane przez uczniów szkół podstawowych, listę członków wspólnoty Rochitów i odmawianą przez nich modlitwę, broszurę o św. Rochu, grę planszową „Pielgrzym”, ofiarę na cele charytatywne oraz chleb i wino na Ofiarę Eucharystyczną. Wszystkie złożone dary są związane z rocznym czasem przygotowania do uroczystości oraz poznawaniem świętego patrona.

Po Komunii Świętej odśpiewaliśmy dziękczynny hymn „Ciebie Boga, wysławiamy”. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Mariusz Makuch, który podziękował Księdzu Arcybiskupowi i wyraził wiarę „w dobrą opiekę św. Rocha nad naszymi rodzinami i mieszkańcami oraz całą Polską”. Na ręce Metropolity przekazano kosz regionalnych smakołyków.

Na zakończenie została poświęcona figura św. Rocha, która w naszej świątyni znajduje się od ponad pół roku. Ufundowali ją Państwo Andrzej i Małgorzata Golis, za co wyrażamy im ogromną wdzięczność.

Przed błogosławieństwem pasterskim tradycyjnie już pomodliliśmy się o oddalenie epidemii: „Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha, wyznawcy swego, wszelką na ludziach morową zarazę łaskawie powstrzymywać raczył, daj nam, sługom swoim, do Ciebie z ufnością się uciekającym, abyśmy od wszelkich chorób wolni byli, by one nie szkodziły ciałom i duszom naszym”.

Zespół „Podolszanka” wyśpiewał gorącą prośbę: „Przez zasługi twego sługi, Rocha Tobie wiernego: Jezu miły, ulecz siły duszy i ciała ludzkiego”. Wychodząc z kościoła każdy mógł wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej ROK Zator oraz otrzymywał dwa prezenty: roszkę zatorską oraz broszurę, gdzie szczegółowo opisana jest historia figury. W dalszym ciągu folder jest dostępny w świątyni. Można go wziąć za darmo!

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej historycznej uroczystości: tym, którzy byli pomysłodawcami nadania patronatu św. Rocha, Towarzystwu Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz Radzie Społecznej Odnowy Zatorskich Zabytków, harcerzom. Dziękujemy scholi gregoriańskiej, Panu Organiście, Pani Kościelnej, osobom dekorującym kościół, klerykom, służbie liturgicznej. Niech Pan wynagrodzi Waszą dobroć!