Strona główna » < Wróć

Termin: 11.03.2020 -

Trasa: Modlitwa o oddalenie epidemii

Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha, wyznawcy swego, wszelką na ludziach morową zarazę łaskawie powstrzymywać raczył, daj nam, sługom swoim, do Ciebie z ufnością się uciekającym, abyśmy od wszelkich chorób wolni byli, by one nie szkodziły ciałom i duszom naszym.

Święty Rochu, wielki miłośniku Boży, wielkie są Twoje przed Bogiem zasługi, dla których spodziewamy się, że nam karząca sprawiedliwość Boża przepuści i zdrowego zawsze Bóg użyczy powietrza, a jak służyłeś bliźnim swoim, żyjąc na świecie, ciężką chorobą dotknięty, i jak służysz teraz wszystkim, którzy się z ufnością do Ciebie uciekają, spraw to swymi u Boga modłami, abyśmy na ciele i duszy zdrowi zostali i śmierci nagłej się ustrzegli. Amen.

Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny – Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci – Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy – Wysłuchaj nas Panie!