Zmiany funkcjonowania parafii w czasie trwania epidemii

Strona główna » Zmiany funkcjonowania parafii w czasie trwania epidemii < Wróć
Zmiany funkcjonowania parafii w czasie trwania epidemii
12 03.2020

Zmiany funkcjonowania parafii w czasie trwania epidemii

 

W związku z epidemią koronawirusa wprowadzamy następujące zmiany w funkcjonowaniu parafii:

 

1.Biskup diecezjalny udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,

– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

– osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie będzie grzechem. Osoby korzystające z dyspensy zachęcamy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

2.W naszym kościele rozkład Mszy Świętych w niedziele będzie następujący: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, dodatkowa (dla wszystkich) 14.00, 18.00; w kaplicy w Laskowej: 15.00. Msze św. będą bez kazania, recytowane.  Zawieszamy czytanie wypominek.

 

3.Rozkład Mszy Świętych w tygodniu: 6.30, 7.00, 18.00; w kaplicy w Laskowej: poniedziałek i piątek: 17.00.

 

Msze święte kapłani odprawiają w intencjach wcześniej zamówionych. We Mszy świętej z intencją „Za Parafian” ogarniamy modlitwą wszystkich naszych Parafian, prosząc o ochronę przed zakażeniem. W „Modlitwie Wiernych” na codziennej Eucharystii polecamy Bogu służbę zdrowia, błagając Wszechmocnego o siłę i mądrość w walce z epidemią.

Od godz. 6.00 do godz. 18.30 każdego dnia kościół będzie otwarty (przedsionek) dla prywatnej modlitwy wiernych.

4.Zalecamy przyjmowanie Komunii świętej na rękę w następujący sposób: wyciągamy dłonie przed siebie na wysokości piersi, lewą kładziemy na prawej, kapłan podaje nam Ciało Pańskie, przyjmujemy Komunię Świętą od razu przy szafarzu i odchodzimy. Widoczne dla oczu okruchy Chleba Eucharystycznego również spożywamy. Nie zapomnijmy o modlitwie dziękczynnej za to, że mogliśmy zjednoczyć się z naszym Panem.

 

5.W kropielnicach nie będzie wody święconej. W zamian na Mszach świętych niedzielnych kapłan pokropi lud wodą święconą, którą każdorazowo będzie błogosławił. Unikamy podawania ręki na znak pokoju. Wystarczy skinięcie głową.

 

6.Nabożeństwa m.in. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale zostają zawieszone. Zachęcamy do ich prywatnego odmawiania w domu. Możemy wykorzystać rozważania z modlitewnika lub z Internetu. To szczególny czas rozmyślania nad Męką Pańską, który ofiarujmy jako przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

Kandydaci do bierzmowania nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiają w domu z rodziną, a rodzice poświadczają to swoim podpisem w indeksie.

 

Tak samo w przypadku dzieci. Odmówioną Drogę Krzyżową rodzic potwierdza podpisem w zeszycie do religii. Obrazki będą rozdawane w późniejszym czasie.

 

7.Spotkania wszystkich grup formacyjnych działających przy parafii zostają odwołane.

 

8.Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Myślenic jest odwołany. Wpłacone pieniądze są do odbioru w zakrystii.

 

9.Wieczór prezentacji słowno-muzycznej o życiu św. Rocha zaplanowany na sobotę 21 marca zostaje przeniesiony na inny termin.

 

10.Zaplanowane spotkanie po pielgrzymce do Ziemi Świętej jest odwołane, zaś Msza święta w intencji dziękczynnej od pielgrzymów zostanie odprawiona 21 marca o 18.00.

 

11.Pielgrzymka do Lichenia i Gniezna oraz inne zaplanowane pielgrzymki na dzień dzisiejszy są aktualne.

 

12.Jako kapłani jesteśmy dostępni w konfesjonale pół godziny przed każdą Mszą świętą w tygodniu i w niedzielę. Zachęcamy do spowiedzi przedświątecznej już teraz. Nie odkładajmy jej na późniejszy czas, gdyż w przyszłości także i księża w wyniku zakażenia mogą zachorować lub zostać objęci kwarantanną. Nie będą wtedy mogli podejmować swojej posługi. Dlatego w przypadku zagrożenia życia miejmy na uwadze, że najważniejsze jest zadbanie o stan łaski uświęcającej. To on przygotowuje nas na bezpośrednie spotkanie z Chrystusem.

 

13.Kancelaria parafialna otwarta bez zmian (wtorek, środa, czwartek od 16.00 do 17.30, sobota od 8.00 do 10.00).

 

14.Informujemy, że misje święte od 29 marca do 5 kwietnia zostają przeniesione na inny termin.

 

15.Nie zapomnijmy o codziennej modlitwie w intencji chorych i cierpiących oraz o uchronienie nas przed zarazą. W kościele odmawiamy codziennie modlitwę przez wstawiennictwo świętego Rocha – patrona od chorób zakaźnych. Zachęcamy do osobistego odmawiania tej modlitwy. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej.

Wielką moc mają także podejmowane wyrzeczenia oraz post i inne czynny pokutne.

 

16.Wszystkie nowe informacje będą podane przez stronę internetową parafii. Kapłani są dostępni także drogą telefoniczną: + 48 518 840 730 lub (33) 841 22 21.

 

17.Modlitwa Uwielbienia 13 marca w piątek będzie wyglądała następująco: g. 18.00 Msza święta, bezpośrednio po niej modlitwa wstawiennicza.

 

18.Baranki wielkanocne dostępne w zakrystii w cenie 8 zł. Cały uzyskany dochód uzyskany z rozprowadzania baranków przeznaczymy na działalność Caritas Polska.

 

19.Poniżej zamieszczamy link do wartościowych stron z rozważaniami Dróg Krzyżowych i słowa Bożego na dany dzień. Warto w modlitwie i Piśmie Świętym oraz w odmawianiu różańca znajdować pocieszenie, światło i umocnienie w tym ciężkim czasie. Nie ograniczmy się tylko do zrobienia zapasów w sklepach. Napełnijmy serce pokarmem duchowym:

 

Słowo Boże na każdy dzień:

mateusz.pl/czytania/2020/

evangeli.net/ewangelia/

onjest.pl/slowo/

 

Drogi Krzyżowe dla dzieci:

deon.pl/czytelnia/ksiazki/krok-w-krok-za-jezusem-drogi-krzyzowe-dla-dzieci,42741

niedziela.pl/artykul/13471/nd/Droga-Krzyzowa-dla-dzieci

opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/drogakrzyzowa_dladzieci.html

 

Drogi Krzyżowe dla młodzieży i dorosłych:

adoremus.pl/index.php?page=drogi-krzyzowe-2

drogakrzyz.blogspot.com/2013/03/droga-krzyzowa-dla-dorosych.html

bosko.pl/wiara/Jakim-jestes-czlowiekiem-rozwazania-drogi-krzyzowej.html

 

Gorzkie Żale:

sanctus.pl/index.php?grupa=191&podgrupa=193&doc=140

 

Pismo Święte:

biblia.deon.pl