Adoracja i Uwielbienie

Strona główna » Adoracja i Uwielbienie < Wróć

Adoracja i Uwielbienie

Adoracja Najświętszego Sakramentu to nic innego jak wpatrywanie się w Jezusa ukrytego pod zasłoną Chleba Eucharystycznego.

 

Adorowanie, śpiew oraz modlitwa jest pięknym świadectwem wiary i uwielbieniem Pana Jezusa.

Co miesiąc w ostatni piątek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej zbieramy się w zatorskiej świątyni, aby spotkać się z Panem na Adoracji i Uwielbianiu Go wraz ze scholą Adoremus.

Podczas Mszy świętej o godz.18 00 poprzedzającej Adorację zbierana jest ofiara na pomoc potrzebującym: bezdomnym, biednym, chorym.

 

Najbliższa Adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Uwielbieniem:

24 maj 2024 roku

po Mszy Świętej wieczornej około godz. 18.30

 

„Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, n. 25.