Adoracja

Strona główna » Adoracja < Wróć

Adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu to nic innego jak wpatrywanie się w Jezusa ukrytego pod zasłoną Chleba Eucharystycznego. Od października 2012 roku co miesiąc w piątek wieczorem zbieramy się w zatorskiej świątyni, aby spotkać się z Panem na półtoragodzinnej Adoracji. To spotkanie z Panem za każdym razem jest inne. Tak jak w naszych spotkaniach z drugim człowiekiem nic dwa razy się nie zdarza, tak każde spotkanie z Panem jest czasem szczególnym, niepowtarzalnym, czasem, w którym Pan mówi do nas i my mówimy do Pana. Zapraszam więc wszystkich na Adorację Najświętszego Sakramentu. Spotkajmy się z Panem w ciszy, czytaniu i rozważaniu Ewangelii, śpiewie i Jego błogosławieństwie.

Ks. Bartłomiej Bartosik

 

Najbliższa Adoracja Najświętszego Sakramentu:

 

Daty kolejnych adoracji:

22 października, 26 listopada, 17 grudnia 2021 roku.

 

 

„Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, n. 25.