Duchowa Adopcja

Strona główna » Grupy parafialne » Duchowa Adopcja < Wróć

Duchowa Adopcja

Bóg zapewnia nas: „Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach”.

Jakież to Prawo Pan wypisał także w naszych sercach? Oczywiście Dekalog, czyli X przykazań Bożych. One są nam podarowane. Nie jest to żadne obciążenie, balast, ale właśnie prezent, który chroni nas przed wejściem na drogę grzechu.

Każdy z nas otrzymał dodatkowo moc, by wszystkie te nakazy gorliwie i odważnie wypełnić. Nie podejmujemy ich więc jedynie o własnych siłach, ale z pomocą Wszechmogącego.

 

W samym środku Dekalogu znajduje się przykazanie „Nie zabijaj!” Zakazuje ono morderstw. Ale patrząc na nie od pozytywnej strony powiedzielibyśmy, że chroni ono życie.

Coraz częściej uznaje się, że życie jest wartością, gdy można z niego bez przeszkód korzystać, bawić się oraz używać przyjemności proponowanych przez świat.

Kiedy natomiast przychodzi choroba, cierpienie, słabość – można prawa do niego pozbawić, bo człowiek staje się problemem dla rodziny, opiekunów, znajomych…

Ta szaleńcza logika dotyczy niestety także bezbronnych, niewinnych, niemogących protestować i sprzeciwiać się – DZIECI w łonach matek. Coraz głośniej krzyczy się, że trzeba ustanowić ludzkie prawo pozwalające na ich niszczenie. Człowiek chce wystąpić przeciw człowiekowi, brat przeciw bratu. Niektórzy pragną być panami życia i śmierci, którzy będą mogli o wszystkim bez przeszkód decydować…

 

Dobrą odpowiedzią na szerzącą się straszną nienawiść jest modlitwa podjęta z miłością za nienarodzone jeszcze dziecko. Każdy może przystąpić do wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Każdy z zakrystii zabrać specjalną deklarację. Jest na niej wypisana formuła przyrzeczenia. Można ją wypowiedzieć prywatnie w domu lub w kościele przed obrazem lub krzyżem. Oznaczoną część natomiast należy odciąć i przynieść do zakrystii.

Od chwili przyrzeczenia codziennie przez 9 miesięcy modlimy się za dziecko, którego imię jest znane tylko Bogu. Ta modlitwa trwa więc przez cały okres, w którym rozwija się ono pod sercem matki. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę jej rozpoczęcia i zakończenia.

Jakie warunki należy spełnić? Każdego dnia odmówić w intencji dziecka i jego rodziców specjalną modlitwę, która też jest wydrukowana na deklaracji. Dodatkowo rozważamy jedną, wybraną przez siebie tajemnicę różańca świętego: 1 raz Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo i 1 raz Chwała Ojcu.

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji nienarodzonych dzieci, które znajdują się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dzieci pozostawili przy życiu, które Ty sam im przeznaczyłeś. Amen.

 

W 2021 roku Duchową Adopcję podjęło 60 osób. Rok wcześniej – 25. Dziękujemy za to świadectwo!