Żywy Różaniec

Strona główna » Grupy parafialne » Żywy Różaniec < Wróć

Żywy Różaniec

CELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 4. Ożywienie działalności apostolskiej.

OBOWIĄZKI:

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych, oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻR, oraz modlitwa za spokój jego duszy.

ODPUSTY:

Kościół udziela członkom ŻR odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, Komunia święta, brak przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego ) w dniu:

 1. Przyjęcia do ŻR,
 2. Bożego Narodzenia (25 XII),
 3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 4. Zwiastowania Pańskiego (25 III),
 5. Zmartwychwstania Pańskiego,
 6. Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII),
 7. Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
 8. Matki Bożej Różańcowej (7 X).

„Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie”.

opiekun – ks. Dariusz Nawara

 

INTENCJE NA ROK 2022

 

Styczeń 

Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Intencja parafialna: o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin naszej parafii.

 

Luty

Intencja powszechna: Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane.

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych – dziękując im za ich misję i odwagę – aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Intencja parafialna: o siły i nadzieję dla przebywających w kwarantannie i zarażonych koronawirusem.

 

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyczne.

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Intencja parafialna: o dobre przeżycie spowiedzi świętej, zwłaszcza przez grzeszników zatwardziałych.

 

Kwiecień

Intencja powszechna: Za pracowników służby zdrowia.

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Intencja parafialna: za matki oczekujące potomstwa, aby z miłością przyjmowały dar poczętego życia.

 

Maj 

Intencja ewangelizacyjna: O wiarę dla młodych.

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Intencja parafialna: za dzieci, które w naszej parafii przyjmują Pierwszą Komunie Świętą, aby kochały Chrystusa ponad wszystko.

 

Czerwiec 

Intencja ewangelizacyjna: Za rodziny.

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Intencja parafialna: za przygotowujących się do małżeństwa w naszej parafii.

 

Lipiec 

Intencja powszechna: Za osoby starsze.

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Intencja parafialna: za lekarzy, pielęgniarki i innych przedstawicieli służb medycznych, aby z radością wypełniali swoje powołanie.

 

Sierpień 

Intencja powszechna: Za małych i średnich przedsiębiorców.

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Intencja parafialna: o trzeźwość i wyzwolenie z nałogów dla zniewolonych.

 

Wrzesień 

Intencja powszechna: O zniesienie kary śmierci.

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Intencja parafialna: o dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.

 

Październik 

Intencja ewangelizacyjna: O Kościół otwarty na wszystkich.

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Intencja parafialna: o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego z naszej parafii.

 

Listopad 

Intencja powszechna: Za dzieci, które cierpią.

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Intencja parafialna: o łaskę życia wiecznego w niebie dla zmarłych z naszej parafii.

 

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna: Za organizacje wolontariatu.

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Intencja parafialna: za kapłanów i katechetów z naszej parafii, aby z radością przekazywali dzieciom i młodzieży prawdy wiary.