Żywy różaniec

Strona główna » Grupy parafialne » Żywy różaniec < Wróc

Żywy różaniec

różaniecCELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 4. Ożywienie działalności apostolskiej.

OBOWIĄZKI:

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych, oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻR, oraz modlitwa za spokój jego duszy.

ODPUSTY:

Kościół udziela członkom ŻR odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, Komunia święta, brak przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego ) w dniu:

 1. Przyjęcia do ŻR,
 2. Bożego Narodzenia (25 XII),
 3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 4. Zwiastowania Pańskiego (25 III),
 5. Zmartwychwstania Pańskiego,
 6. Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII),
 7. Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
 8. Matki Bożej Różańcowej (7 X).

„Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie”.

opiekun – ks. Dariusz Nawara

INTENCJE NA ROK 2019

Luty

Za kapłanów i osoby konsekrowane, aby były wierne swojemu życiowemu powołaniu.

Marzec

Za dzieci nienarodzone, aby były otaczane miłością od samego początku, by święte łona matek nie stawały się nigdy grobami.

Kwiecień

Za pełniących dzieła miłosierdzia, aby nie brakło im miłości do Boga i drugiego człowieka.

Maj

Za chorych i cierpiących, aby zawsze towarzyszyli im ludzie kochający ofiarujący swoją pomoc.

Czerwiec

Za dzieci i młodzież, aby owocnie zakończyły rok szkolny i bezpiecznie przeżyły czas wakacji.

Lipiec

Za prześladowanych chrześcijan, aby Bóg był dla nich ulgą i nagrodą. Dla prześladowców o nawrócenie.

Sierpień

Za uzależnionych, aby w modlitwie i wspólnocie odnaleźli utraconą wolność.

Wrzesień

Za poległych w czasie wojen, aby znaleźli szczęście przy Bogu w niebie.

Październik

Za grzeszników zatwardziałych i niechcących podjąć pokuty, aby ich serca zostały skruszone i wypełnione na nowo łaską wiary.

Listopad

Za zmarłych, w szczególności za zmarłe członkinie Róż Różańcowych z naszej Parafii, aby Pan dał im wieczny odpoczynek.

Grudzień

Za nowo ochrzczonych w mijającym roku; za nowe małżeństwa i rodziny; za zmarłych, którzy odeszli do wieczności.