Żywy Różaniec

Strona główna » Grupy parafialne » Żywy Różaniec < Wróć

Żywy Różaniec

CELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 4. Ożywienie działalności apostolskiej.

OBOWIĄZKI:

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych, oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻR, oraz modlitwa za spokój jego duszy.

ODPUSTY:

Kościół udziela członkom ŻR odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, Komunia święta, brak przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego ) w dniu:

 1. Przyjęcia do ŻR,
 2. Bożego Narodzenia (25 XII),
 3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 4. Zwiastowania Pańskiego (25 III),
 5. Zmartwychwstania Pańskiego,
 6. Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII),
 7. Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
 8. Matki Bożej Różańcowej (7 X).

„Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie”.

opiekun – ks. Dariusz Nawara

INTENCJE NA ROK 2020

Styczeń

Za misjonarzy w różnych częściach świata, aby z radością przekazywali orędzie Ewangelii Chrystusowej każdemu napotkanemu człowiekowi.

Luty

Za kapłanów i osoby konsekrowane, aby były wierne swojemu życiowemu powołaniu.

Marzec

O dobre przeżycie misji świętych w naszej parafii oraz za tych, którzy w tym roku przystąpili do sakramentu bierzmowania.

Kwiecień

O odwagę naśladowania wiary i zaangażowania apostolskiego św. Wojciecha, biskupa
i męczennika, patrona naszej parafii.

Maj

Za młodych ludzi z naszej parafii i całej Archidiecezji (szczególnie za uczestników Igrzysk Parafialnych: „Rochiady”), aby nie ulegali złym wpływom tego świata.

Czerwiec

Za dzieci, młodzież i nauczycieli, aby owocnie zakończyli rok szkolny i bezpiecznie przeżyli czas wakacji.

Lipiec

Za prześladowanych chrześcijan, aby Bóg był dla nich ulgą i nagrodą. Dla prześladowców o nawrócenie.

Sierpień

Za uzależnionych od różnych używek i złych nawyków, aby w modlitwie i wspólnocie odnaleźli utraconą wolność.

Wrzesień

Za poległych w obronie ojczyzny, aby znaleźli szczęście przy Bogu w niebie.

Październik

Za grzeszników zatwardziałych i niechcących podjąć pokuty, aby ich serca zostały skruszone i wypełnione na nowo łaską wiary.

Listopad

Za zmarłych, w szczególności za zmarłe członkinie Róż Różańcowych z naszej Parafii, aby Pan dał im wieczny odpoczynek.

Grudzień

Za nowo ochrzczonych w mijającym roku; za nowe małżeństwa i rodziny; za zmarłych, którzy odeszli do wieczności.