Żywy Różaniec

Strona główna » Grupy parafialne » Żywy Różaniec < Wróć

Żywy Różaniec

CELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 4. Ożywienie działalności apostolskiej.

OBOWIĄZKI:

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych, oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻR, oraz modlitwa za spokój jego duszy.

ODPUSTY:

Kościół udziela członkom ŻR odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, Komunia święta, brak przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego ) w dniu:

 1. Przyjęcia do ŻR,
 2. Bożego Narodzenia (25 XII),
 3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 4. Zwiastowania Pańskiego (25 III),
 5. Zmartwychwstania Pańskiego,
 6. Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII),
 7. Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
 8. Matki Bożej Różańcowej (7 X).

„Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie”.

opiekun – ks. Piotr Cempel

 

INTENCJE NA ROK 2023

 

STYCZEŃ

Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

Parafialna – Za rodziny naszej parafii, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich

 

LUTY

Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

Parafialna – Za dzieci i młodzież naszej parafii, przeżywające czas ferii zimowych.

 

MARZEC

Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Parafialna – Za parafian, którzy dawno nie korzystali  z sakramentu pokuty, aby w czasie  Wielkiego Postu otworzyli się na przebaczającą  miłość Boga. Za  księdza rekolekcjonistę i wszystkich przeżywających rekolekcje oraz młodzież, która przyjmie sakrament bierzmowania i ich rodziny, by były Bogiem silne.

 

KWIECIEŃ

O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

Parafialna –  O jedność we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach naszej parafii.

 

MAJ

Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Parafialna – O żywą wiarę, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski  dla dzieci, które przygotowują  się do przyjęcia sakramentów św. – Pokuty i Eucharystii  i za ich rodziny.

 

CZERWIEC

O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Parafialna – Dziękując za dar powołania naszych Duszpasterzy prośmy, aby  z mocną wiarą, ufnością i otwartością poddawali się Bożemu prowadzeniu.

 

LIPIEC

O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Parafialna – O ożywienie pobożności eucharystycznej dla  wszystkich parafian.

 

SIERPIEŃ

Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Parafialna – Za wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów i nawiedzających miejsca kultu

 

WRZESIEŃ

Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Parafialna – O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej.

 

PAŹDZIERNIK

Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Parafialna – O umiłowanie modlitwy różańcowej w naszych rodzinach. Za liderów i członków naszych parafialnych wspólnot , aby przez modlitwę, formację  i apostolstwo stawali się wiarygodnymi świadkami i budowali  Kościół , który jest wspólnotą.

 

LISTOPAD

Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Parafialna – O naszą otwartość i troskę  na potrzeby  ubogich, chorych, samotnych i cierpiących oraz za zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.

 

GRUDZIEŃ

Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Parafialna – O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego  w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich.