Żywy Różaniec

Strona główna » Grupy parafialne » Żywy Różaniec < Wróć

Żywy Różaniec

Harmonogram prowadzenia różańca w czwartki o godz. 20.20:

24 czerwca – Róża pw. bł. Hanny Chrzanowskiej

1 lipca – Róża z Podolsza

8 lipca – Róża I z Zatora (pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy)

15 lipca – Róża II z Zatora (pw. Matki Bożej Śnieżnej)

22 lipca – Róża III z Zatora (pw. Matki Bożej Fatimskiej)

29 lipca – Róża pw. bł. Hanny Chrzanowskiej

5 sierpnia – Róża z Podolsza

12 sierpnia – Róża I z Zatora (pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy)

19 sierpnia – Róża II z Zatora (pw. Matki Bożej Śnieżnej)

26 sierpnia – Róża III z Zatora (pw. Matki Bożej Fatimskiej)

 

CELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 4. Ożywienie działalności apostolskiej.

OBOWIĄZKI:

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych, oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻR, oraz modlitwa za spokój jego duszy.

ODPUSTY:

Kościół udziela członkom ŻR odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, Komunia święta, brak przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego ) w dniu:

 1. Przyjęcia do ŻR,
 2. Bożego Narodzenia (25 XII),
 3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 4. Zwiastowania Pańskiego (25 III),
 5. Zmartwychwstania Pańskiego,
 6. Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII),
 7. Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
 8. Matki Bożej Różańcowej (7 X).

„Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie”.

opiekun – ks. Dariusz Nawara

 

INTENCJE NA ROK 2021

Styczeń 

Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Intencja parafialna: o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin naszej parafii.

 

Luty

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Intencja parafialna: o siły i nadzieję dla przebywających w kwarantannie i zarażonych koronawirusem.

 

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Intencja parafialna: o dobre przeżycie spowiedzi świętej, zwłaszcza przez grzeszników zatwardziałych.

 

Kwiecień

Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Intencja parafialna: za matki oczekujące potomstwa, aby z miłością przyjmowały dar poczętego życia.

 

Maj 

Intencja ewangelizacyjna: Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Intencja parafialna: za dzieci, które w naszej parafii przyjmują Pierwszą Komunie Świętą, aby kochały Chrystusa ponad wszystko.

 

Czerwiec 

Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Intencja parafialna: za przygotowujących się do małżeństwa w naszej parafii.

 

Lipiec 

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Intencja parafialna: za lekarzy, pielęgniarki i innych przedstawicieli służb medycznych, aby z radością wypełniali swoje powołanie.

 

Sierpień 

Intencja powszechna: Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Intencja parafialna: o trzeźwość i wyzwolenie z nałogów dla zniewolonych.

 

Wrzesień 

Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Intencja parafialna: o dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.

 

Październik 

Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencja parafialna: o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego z naszej parafii.

 

Listopad 

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Intencja parafialna: o łaskę życia wiecznego w niebie dla zmarłych z naszej parafii.

 

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Intencja parafialna: za kapłanów i katechetów z naszej parafii, aby z radością przekazywali dzieciom i młodzieży prawdy wiary.