Chrzest

Strona główna » Sakramenty i obrzędy » Chrzest < Wróć

Chrzest

W celu załatwienia formalności związanych z chrztem dziecka należy:

Zgłosić się w kancelarii parafialnej i przedstawić dokumenty:

Chrzestnymi mogą być :

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w każdą III niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 12.00.

 

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go: darem, łaską, namaszczeniem, obmyciem odradzającym, szatą niezniszczalności”
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

 

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i otwiera dostęp do innych sakramentów”.