Gregorianum

Strona główna » Grupy parafialne » Gregorianum < Wróć

Gregorianum

„Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce, wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu” (Konstytucja soborowa o liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, 116)

Pierwsze śpiewy liturgiczne w kościele to psalmy i hymny. Muzyka w Kościele jest uzupełnieniem liturgii i jej integralną częścią, a chorał gregoriański jest śpiewem występującym od początków Kościoła katolickiego.

Nazwa „Chorał gregoriański” pochodzi od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (590-604), który jako pierwszy skodyfikował istniejące śpiewy liturgiczne. Forma, jaką znamy dziś, ukształtowała się jednak w okresie późniejszym. Jest on modlitwą śpiewaną w języku łacińskim przez jedną lub kilka osób. Nigdy nie miał być śpiewem koncertowym czy też estradowym. Miał natomiast pomagać w modlitwie.

Najważniejszym elementem chorału jest tekst, a muzyka jest do niego dostosowana. Melodia chorału jest dla tekstu dźwiękową szatą – ubiera go i ozdabia. Unika jednak indywidualnych popisów wokalnych, gdyż służy modlitwie, czyli rozmowie duszy z Bogiem. Śpiewy chorałowe są wtopione w liturgię. Chorał i liturgia to jedna nierozerwalna całość, jak dusza i ciało.

W roku 2018 w naszej parafii została powołana do życia schola gregoriańska, która w zamyśle ma ubogacić liturgię Mszy świętej poprzez wykonywanie jej części stałych (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) oraz pieśni i hymnów w formie chorałowej.

Zgodnie z tradycją schola pomyślana jest jako chór męski. W naszej parafii tworzy ją 7 osób. Ma ona formułę otwartą tzn. do scholi może należeć każdy, kto przez śpiew pragnie pogłębiać swoją relację z Bogiem i w ten
sposób oddawać Mu cześć.

Grupa spotyka się w czwartki po wieczornej Mszy świętej.

Jeżeli lubisz śpiewać w domu, w samochodzie, w kościele itd. to schola gregoriańska jest miejscem dla Ciebie. Tu będziesz mógł rozwinąć swój talent, jakim zostałeś obdarowany przez Boga.
Przyjdź! Czekamy!

Opiekę nad scholą od strony muzycznej pełni Pan organista, natomiast pieczę nad całością sprawuje ks. Piotr Cempel.