KPRM

Strona główna » Grupy parafialne » KPRM < Wróć

KPRM

Koło Przyjaciół Radia Maryja zostało założone w dniu 02 lutego 2002 r.
Jego działalność przy parafii została uzgodniona z ówczesnym proboszczem ks. Czesławem Puto, który wyrażając zgodę w dniu 07.02.2002 r. napisał następujące słowa: ,,Przyjmuję do wiadomości powstanie koła w naszej parafii, wyrażam nadzieję na jego owocne apostolstwo za wstawiennictwem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji – Maryi zawsze Dziewicy”.

Cel i podstawowe założenia KPRM to:
• pomoc w dziele ewangelizacji,
• wspieranie modlitwą i darem serca Radia Maryja i Telewizji Trwam,
• modlitwa za Kościół i Ojca Świętego, za ojczyznę i dzieci poczęte,
• zaangażowanie w życiu Kościoła i parafii.

Zobowiązanie to:
• udział w comiesięcznej Eucharystii poprzedzonej modlitwą różańcową każdego 16-go dnia miesiąca,
• udział w spotkaniach i pielgrzymkach organizowanych przez Radio Maryja np. coroczna ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Komu zależy na istnieniu katolickich mediów, które głoszą prawdę, jest zaproszony do modlitwy każdego 16-go dnia miesiąca, a także do wstąpienia w szeregi Koła Przyjaciół Radia Maryja.

Kto pomaga modlitwą czy darem serca, by te dzieła istniały i rozwijały się, ma udział w ewangelizacji; współpracuje z Panem Bogiem, aby wszyscy byli zbawieni.