Grupa Apostolska

Strona główna » Grupy parafialne » Grupa Apostolska < Wróć

Grupa Apostolska

Grupa Apostolska – należy do Ruchu Apostolstwa Młodych Archidiecezji krakowskiej.

W naszej parafii grupa ta działa od 2010 roku. Spotkania przeznaczone są dla młodzieży od VII klasy Szkoły Podstawowej.

Celem Grup Apostolskich jest doprowadzenie młodych ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej, a więc i do odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę przez:

  1. Zaangażowanie w życie Kościoła; w życie parafii.
  2. Podejmowanie przez młodych zadań apostolskich w świecie, w środowisku w którym młodzi żyją na co dzień.

FORMACJA:

1/ na pierwszym stopniu młodzież zgłębia treść sakramentu chrztu i bierzmowania, uświadamia sobie swoją tożsamość z Kościołem, odpowiedzialność za niego, oraz swoje powołanie i posłannictwo apostolskie.

2/ na drugim stopniu młodzi winni sobie uświadomić jakimi są apostołami, czyli jakimi narzędziami w ręku Jezusa Chrystusa. Dlatego zachęcani są do pracy nad sobą w łączności z Jezusem Chrystusem, który pomaga poznać się i przemieniać w sakramencie pojednania.

3/ na trzecim stopniu młodzi uświadamiają sobie konieczność uobecnienia Kościoła w świecie. Przygotowują się do rozpoznania swojego powołania życiowego i przyjęcia go.

Twórcą Grup Apostolskich był Ks. Kard, Karol Wojtyła

Duchowymi patronami są:

Spotkania w naszej parafii odbywają się w każdy piątek o godzinie 19.00 w sali domu parafialnego.

Opiekunami są: