I Komunia święta

Strona główna » Sakramenty i obrzędy » I Komunia święta < Wróć

I Komunia święta

Katechizm – pytania do I Komunii Świętej w parafii Zator

O PANU BOGU

1. Kto to jest Pan Bóg?

2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

3. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

4. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

5. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

 

O ANIOŁACH

6. Kto to są Aniołowie?

7. Na co Pan Bóg stworzył Aniołów?

8. Jak nazywamy Aniołów, którzy nam pomagają?

9. Czy wszyscy Aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

10. Jak nazywamy zbuntowanych Aniołów?

11. Co czynią złe duchy?

 

O CZŁOWIEKU

12. Skąd się wziął człowiek?

13. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

 

O GRZECHU PIERWORODNYM

14. Jak się nazywa nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

15. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

 

O RZECZACH OSTATECZNYCH

16. Co to jest śmierć?

17. Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

 

O PRZYKAZANIACH BOŻYCH

18. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

 

O PRZYKAZANIACH KOŚCIELNYCH

19. Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachowywać powinien?

20. Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?

21. Ile jest przykazań kościelnych?

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych,

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty,

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą,

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresie Wielkiego Postu powstrzymać się od udziału w zabawach,

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

O GRZECHU

22. Co to jest grzech?

23. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

24. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?

 

O PANU JEZUSIE

25. Kim jest Jezus Chrystus?

26. W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?

27. Kto jest Ojcem Pana Jezusa?

28. Kto jest Matką Pana Jezusa?

29. Kim był święty Józef?

 

O ŁASCE BOŻEJ

30. Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?

31. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

32. Co to jest łaska uświęcająca?

33. Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą?

34. Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?

35. Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?

36. Co to jest łaska uczynkowa?

 

O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

37. Ile jest Sakramentów świętych?

38. Które Sakramenty tylko raz w życiu można przyjmować?

 

O SAKRAMENCIE POKUTY

39. Co to jest Pokuta?

40. Co to jest rachunek sumienia?

41. Co to jest żal za grzechy?

42. Co to jest spowiedź?

 

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII

43. Co to jest Sakrament Eucharystii czyli Najświętszy Sakrament?

44. Kto jest w Najświętszym Sakramencie?

45. Jakie Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy?

46. Co to jest Komunia święta?

47. Kto może przyjmować Komunię świętą?