I Komunia święta

Strona główna » Sakramenty i obrzędy » I Komunia święta < Wróc

I Komunia święta

W sprawie daty Komunii świętej:

Jak na ten czas Komunia Święta zostaje bez zmian ustalona na 17 maja na godz. 12.00.

Po świętach wielkanocnych (15 kwietnia) będzie trzeba zdecydować co do ewentualnej zmiany daty Komunii lub sposobu jej przyjęcia. Decyzja będzie podjęta biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– Jeżeli Biskup krakowski zarządzi dekret w sprawie I Komunii, to będziemy się musieli podporządkować

– Jeżeli dziecko lub najbliżsi z jego rodziny lub księża byli by w kwarantannie – trzeba będzie zmodyfikować ustalenia

– Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany, uroczystości pierwszokomunijne nie będą organizowane.

– Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany a dzieci powrócą do szkół, decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnych będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z Księdzem Proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować wszelkie środki ostrożności.

Ewentualna nowa data Komunii (całej grupy lub poszczególnych klas, lub w ekstremalnej sytuacji indywidualnie) jeśli by była ustalona, będzie podana na stronie internetowej parafii, zakładka I Komunia święta.

 

Katechizm – pytania do I Komunii Świętej w parafii Zator

O PANU BOGU

1. Kto to jest Pan Bóg?

2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

3. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

4. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

5. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

 

O ANIOŁACH

6. Kto to są Aniołowie?

7. Na co Pan Bóg stworzył Aniołów?

8. Jak nazywamy Aniołów, którzy nam pomagają?

9. Czy wszyscy Aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

10. Jak nazywamy zbuntowanych Aniołów?

11. Co czynią złe duchy?

 

O CZŁOWIEKU

12. Skąd się wziął człowiek?

13. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

 

O GRZECHU PIERWORODNYM

14. Jak się nazywa nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

15. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

 

O RZECZACH OSTATECZNYCH

16. Co to jest śmierć?

17. Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

 

O PRZYKAZANIACH BOŻYCH

18. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

 

O PRZYKAZANIACH KOŚCIELNYCH

19. Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachowywać powinien?

20. Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?

21. Ile jest przykazań kościelnych?

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych,

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty,

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą,

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresie Wielkiego Postu powstrzymać się od udziału w zabawach,

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

O GRZECHU

22. Co to jest grzech?

23. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

24. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?

 

O PANU JEZUSIE

25. Kim jest Jezus Chrystus?

26. W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?

27. Kto jest Ojcem Pana Jezusa?

28. Kto jest Matką Pana Jezusa?

29. Kim był święty Józef?

 

O ŁASCE BOŻEJ

30. Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?

31. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

32. Co to jest łaska uświęcająca?

33. Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą?

34. Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?

35. Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?

36. Co to jest łaska uczynkowa?

 

O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

37. Ile jest Sakramentów świętych?

38. Które Sakramenty tylko raz w życiu można przyjmować?

 

O SAKRAMENCIE POKUTY

39. Co to jest Pokuta?

40. Co to jest rachunek sumienia?

41. Co to jest żal za grzechy?

42. Co to jest spowiedź?

 

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII

43. Co to jest Sakrament Eucharystii czyli Najświętszy Sakrament?

44. Kto jest w Najświętszym Sakramencie?

45. Jakie Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy?

46. Co to jest Komunia święta?

47. Kto może przyjmować Komunię świętą?