Szafarze

Strona główna » Grupy parafialne » Szafarze < Wróć

Szafarze

„Nadzwyczajny szafarz Komunii Św. jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć Komunię Świętą.” (INSTRUKCJA O NIEKTÓRYCH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY WIERNYCH ŚWIECKICH W MINISTERIALNEJ POSŁUDZE KAPŁANÓW).

 

Od Wielkanocy 2018 roku w naszej parafii pełnią posługę nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, którzy przygotowywali się do tej funkcji przechodząc odpowiednią formację.

Obecnie szafarze nadzwyczajni wspomagają kapłanów w parafii w rozdawaniu Ciała Pańskiego podczas mszy świętych w sytuacjach, kiedy duża ilość wiernych przystępuje do Komunii Świętej, lub gdy niektórzy kapłani z ważnych powodów są nieobecni.

Jednakże głównym zadaniem szafarzy nadzwyczajnych jest zanoszenie Chleba Eucharystycznego do osób chorych, starszych oraz samotnych, które nie mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek, a pragną zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym. Są w stanie łaski uświęcającej, gdyż co miesiąc odwiedza ich kapłan ze spowiedzią i Komunią Świętą, jednakże nie mogą zaspokoić swego pragnienia, gdyż kapłani w parafii w tym czasie pełnią inne obowiązki duszpasterskie.

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej zostaje powołany w tym celu, aby te potrzeby, tej szczególnej grupy wiernych zaspokoić.

W związku z tym można zgłaszać osoby chore, samotne i starsze, które pragnęłyby przyjmować nie tylko Komunię Świętą pierwszopiątkową, ale także niedzielną we własnym domu. Pragnienie takie należy zgłaszać bezpośrednio do kapłanów czasie ich wizyty pierwszopiątkowej u chorego lub bezpośrednio w parafii (w zakrystii po mszy świętej lub w kancelarii).

Zachęcamy wszystkich pragnących częstszego zjednoczenia z Chrystusem Eucharystycznym do skorzystania z tej formy posługi.

Patronem posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Krakowskiej jest święty Stanisław Kazimierczyk.

Opiekunem grupy szafarzy w parafii Świętych Wojciecha i Jerzego w Zatorze jest ksiądz Bartłomiej Bachleda-Szeliga.

 

Modlitwa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! * Ojciec niebieski posłał Cię, * abyś ludzi zniewolonychprzez grzech * wyprowadził do światła prawdziwej wolności. * W czasie ziemskiej wędrówki *zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. * Niosłeś pocieszenie strapionym, *uzdrawiałeś chorych * i wskrzeszałeś umarłych. * Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, * aJego zbawcza moc * przemienia nas w sakramentach świętych. *

W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, * powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. * Pozwoliłeś mi nieść * Twoją zbawczą obecność * w Komunii świętej do chorych ludzi. * Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. * Spraw *bym sercem chłonąc Twoją łaskę * i pełniąc zleconą mi posługę, * stawał się widocznym znakiem Twojej obecności * w moim środowisku. *

Maryjo, * Matko naszego Zbawiciela, * która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety,* uproś mi łaskę podobnej gorliwości, * gdy idę do powierzonych mi chorych. *

Święty Stanisławie Kazimierczyku, * módl się za nami!