Szafarze

Strona główna » Grupy parafialne » Szafarze < Wróć

Szafarze

Nadzwyczajny szafarz Komunii Św. jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć Komunię Świętą.” (INSTRUKCJA O NIEKTÓRYCH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY WIERNYCH ŚWIECKICH W MINISTERIALNEJ POSŁUDZE KAPŁANÓW).

 

Od Wielkanocy 2018 roku w naszej parafii posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii

Świętej pełni pięć osób, które przygotowywały się do tej funkcji od listopada 2017 do kwietnia

2018 roku przechodząc odpowiednią formację.

Obecnie szafarze nadzwyczajni wspomagają kapłanów w parafii w rozdawaniu Ciała

Pańskiego podczas mszy świętych w sytuacjach, kiedy duża ilość wiernych przystępuje do KomuniiŚwiętej, lub gdy niektórzy kapłani z ważnych powodów są nieobecni.

Jednakże głównym zadaniem szafarzy nadzwyczajnych jest zanoszenie Chleba

Eucharystycznego do osób chorych, starszych oraz samotnych, które nie mogą uczestniczyć w

niedzielnej mszy świętej ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek, a pragną zjednoczenia z

Jezusem Eucharystycznym. Są w stanie łaski uświęcającej, gdyż co miesiąc odwiedza ich kapłan ze spowiedzią i Komunią Świętą, jednakże nie mogą zaspokoić swego pragnienia, gdyż kapłani w parafii w tym czasie pełnią inne obowiązki duszpasterskie.

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej zostaje powołany w tym celu, aby te potrzeby, tej

szczególnej grupy wiernych zaspokoić.

W związku z tym można zgłaszać osoby chore, samotne i starsze, które pragnęłyby

przyjmować nie tylko Komunię Świętą pierwszopiątkową, ale także niedzielną we własnym domu.Pragnienie takie należy zgłaszać bezpośrednio do kapłanów czasie ich wizyty pierwszopiątkowej u chorego lub bezpośrednio w parafii (w zakrystii po mszy świętej lub w kancelarii).

Zachęcamy wszystkich pragnących częstszego zjednoczenia z Chrystusem

Eucharystycznym do skorzystania z tej formy posługi.

Patronem posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Krakowskiej jest święty Stanisław Kazimierczyk.

Opiekunem grupy szafarzy w parafii Świętych Wojciecha i Jerzego w Zatorze jest ksiądz

Bartłomiej Bartosik.

 

Modlitwa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! * Ojciec niebieski posłał Cię, * abyś ludzi zniewolonychprzez grzech * wyprowadził do światła prawdziwej wolności. * W czasie ziemskiej wędrówki *zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. * Niosłeś pocieszenie strapionym, *uzdrawiałeś chorych * i wskrzeszałeś umarłych. * Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, * aJego zbawcza moc * przemienia nas w sakramentach świętych. *

W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, * powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. * Pozwoliłeś mi nieść * Twoją zbawczą obecność * w Komunii świętej do chorych ludzi. * Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. * Spraw *bym sercem chłonąc Twoją łaskę * i pełniąc zleconą mi posługę, * stawał się widocznym znakiem Twojej obecności * w moim środowisku. *

Maryjo, * Matko naszego Zbawiciela, * która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety,* uproś mi łaskę podobnej gorliwości, * gdy idę do powierzonych mi chorych. *

Święty Stanisławie Kazimierczyku, * módl się za nami!