Uwielbienie

Strona główna » Uwielbienie < Wróć

Uwielbienie

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie ci.
Tu u Jego stóp padnie wróg,
bo On, Bóg niezwyciężony.

(tekst pieśni religijnej)

 

 

Najbliższy termin Uwielbienia:

 

 

PROGRAM:

– Godz. 18.00: Eucharystia z kazaniem

*Tradycyjnie podczas Mszy świętej i Modlitwy Uwielbienia jest zbierana ofiara, którą przeznaczamy na pokrycie kosztów organizacyjnych naszych spotkań modlitewnych oraz na pomoc potrzebującym: bezdomnym, biednym, chorym. Osoby, które nie będą fizycznie obecne w świątyni podczas Uwielbienia  zachęcamy do złożenia ofiary na powyższe cele przelewem na konto nr: 92 8136 0000 0000 1889 2000 0070 (odbiorca: „PARAFIA ZATOR, PL. KOŚCIUSZKI 3, 32-640 ZATOR”; tytułem: „ofiara Uwielbienie”).  Z ostatniego Uwielbienia przekazaliśmy 540 zł na cele charytatywne.

– Po przerwie – Uwielbienie:

–modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego
–uwielbienie Boga śpiewem
–dziękczynienie
–koronka do Miłosierdzia Bożego
–modlitwa wstawiennicza

– Godz. 20.30: Różaniec transmitowany przez parafialne kanały internetowe

– Godz. 21.00: Błogosławieństwo

 

Daty kolejnych spotkań:

 

Na kanwie comiesięcznych Adoracji Najświętszego Sakramentu część z naszych parafian poprosiła księży duszpasterzy o możliwość uwielbiania Boga w zatorskiej świątyni. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie od września 2014 r. co miesiąc, w jeden z piątkowych wieczorów w naszym kościele prowadzimy wraz ze scholą Adoremus Uwielbienie. Spotkanie modlitewne rozpoczynamy wspólnym dziękczynieniem – Eucharystią, która jest punktem centralnym.

To w Eucharystii spotykamy się w sposób sakramentalny z Jezusem. Karmimy się Słowem Boga, a poprzez przyjęcie Komunii Świętej łączymy się najściślej z tajemnicą Trójcy Świętej. Eucharystia bowiem jest najwartościowszym spotkaniem z Bogiem, którego wychwalamy, uwielbiamy, dziękujemy Mu, a On przychodzi aby w tym sakramencie nas uzdrawiać, umacniać, oczyszczać, jeśli zaś ktoś tego potrzebuje uwalniać.

Po Mszy świętej wierni słowom św. Pawła – napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! (Ef 5, 18-20) – prowadzimy modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, modlitwę o wylanie darów Ducha Świętego i modlitwę wstawienniczą.

Jeśli ktoś ma pragnienie uczestniczyć w takiej formie modlitwy proszę, aby uczestniczył w pełny sposób w Eucharystii – przyjął Komunię świętą będąc w stanie łaski uświęcającej, jeśli jej nie ma, proszę o skorzystanie wcześniej z sakramentu pojednania. Osoby zaś z różnych względów nie mogące otrzymać rozgrzeszenia proszę, aby na Eucharystii starały się w sposób duchowy zjednoczyć z Jezusem (tzw. Komunia duchowa).

Ks. Bartłomiej Bartosik

 

 

Myśli z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

 

Eucharystia

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół (KKK 1407).

 

Komunia święta

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem (KKK 1391). Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty (KKK 1416).

 

Modlitwa uwielbienia

Modlitwa uwielbienia, całkowicie bezinteresowna, wznosi się do Boga; wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, tylko dlatego, że ON JEST (KKK 2649).

 

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego. Nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół (KKK 2647). Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę dzielenia się. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii, ale też wstawia się za nimi. (KKK 2636).

 

Modlitwa dziękczynienia

Każda radość i każdy trud, każde wydarzenie i każda potrzeba mogą być przedmiotem dziękczynienia, które – uczestniczącw dziękczynieniu Chrystusa – powinno wypełniać całe życie: „ W każdym położeniu dziękujcie (1 Tes 5, 18)” (KKK 2648).

 

Błogosławieństwo

Ponieważ Bóg błogosławi człowieka, jego serce może z kolei błogosławić Tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa (KKK 2645).

 

Modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego

Życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego (KKK 1830).

 

Jan Paweł II nauczywszy się od swojego ojca modlił się codziennie poniższą modlitwą o dary Ducha Świętego:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował
się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże obraża.